De wetgeving landverzekeringsovereenkomst: deel 2

10 octobre 2019 @ 09:00 - 13:15

Antwerpen

Inscrivez-vous Imprimer session

Programme

08u30
Registratie van de deelnemers en welkomstkoffie

09u00
Start van de opleiding (incl. koffiepauze)

Jacques Van Keirsbilck (Risk and Insurance coach). De docent heeft meer dan 35 jaar ervaring in verzekeringen, als consultant in het kader van grote makelaarskantoren en als risk manager van respectievelijk InBev en de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel. Op vandaag is hij nog altijd actief als risk en insurance consultant waarbij hij ondernemingen coacht op het vlak van risico-analyse en daarbij aansluitende verzekeringen.

In dit deel besteden we aandacht aan de bepalingen van de regelgeving “landverzekeringsovereenkomst” die specifiek betrekking hebben op de aansprakelijkheidsverzekeringen.
Onderwerpen die daarbij aan bod komen:
• De betrokken partijen: verzekeringsnemer, verzekerde, benadeelde
• Toepassingsgebied van de artikels 141 tem 153 VW
• Gelding van de waarborg in de tijd (artikel 142 VW)
• Leiding van het geschil (artikel 143 VW)
• Enkele juridische vragen in verband met de schaderegeling (artikels 147 tem 149 VW)
• Eigen recht van de benadeelde, niet-tegenstelbaarheid van rechtsverval en verhaalsrecht van de verzekeraar (artikels 150 tem 152 VW)
• Samenloop van aansprakelijkheidsverzekeringen

13u15
Einde van de opleiding en mogelijkheid tot vraagstelling

Prix

  • Prix: € 220 (HTVA)

Comment payer?

Inscrivez-vous

Accréditations

OVB: accréditation à concurrence de 4 punten de formation.

Instituut voor Bedrijfsjuristen (IBJ): la demande d'accréditation est en cours.

IGO: la demande d'accréditation est en cours.

FSMA (500060A) - verzekeringen: Confocus is geaccrediteerd door FSMA. Deze opleiding is geaccrediteerd voor 4 opleidingspunten voor verzekeringstussenpersonen.

Endroit

Antwerpen (locatie weldra online)

De locatie komt weldra online en staat ook in de herinneringsmail
2000 Antwerpen

Voir les directions

View locations

Questions?

Posez votre question à Barbara Castermans (0473/222.152)

[email protected]

Plus de données de contact

Orateurs