seminarie

Landverzekeringsovereenkomst: een stand van zaken

12 oktober 2017 @ 13:30 - 17:00

Edegem (Antwerpen)

Inschrijven Print sessie

Inleiding

De wettelijke regeling met betrekking tot de landverzekeringsovereenkomst maakt thans het voorwerp uit van deel 4 van de wet betreffende de verzekeringen. De regelgeving met betrekking tot de landverzekeringsovereenkomst zelf is ondertussen reeds meer dan twintig jaar oud. En toch blijft de interpretatie en de toepassing van een aantal artikels van deze wet nog altijd voor beroering zorgen.

Tijdens deze opleiding bekijken wij de wet op de landverzekeringsovereenkomst niet vanuit een verzekeringstechnische, maar wel vanuit een juridische bril. De aandacht gaat daarbij naar deze artikels die nog altijd vragen oproepen. Wij belichten de meest recente standpunten van rechtsleer en rechtspraak in deze materies. Maar we kijken evenzeer met een kritische bril naar de polisvoorwaarden die op vandaag op de verzekeringsmarkt in deze materies gebruikt worden.

Deze opleiding richt zich dan ook in het bijzonder tot advocaten, verzekeringsjuristen of bedrijfsjuristen die geregeld met verzekeringsmateries en meer in het bijzonder met de toepassing van de wetgeving op de landverzekeringsovereenkomst geconfronteerd worden.

Programma

13u00
Registratie van de deelnemers en broodjeslunch

(halverwege is er een koffiepauze voorzien)

13u30
Wetgeving met betrekking tot de landverzekeringsovereenkomst: een stand van zaken

Dhr. Jacques Van Keirsbilck, Risk and insurance coach

  • Mededelingsplicht bij het afsluiten van het verzekeringscontract en in de loop van het bestaan ervan: wat moet medegedeeld worden volgens de wet? Hoever reikt deze verplichting? Welke juridische vragen rijzen daarbij?
  • Geheel of gedeeltelijk verval van het recht op de verzekeringsprestatie: Hoe wordt artikel 65 VW door de rechtspraak geïnterpreteerd en toegepast?
  • Verlies of behoud van de waarborg bij opzettelijk veroorzaakte schade? En bij zware fout? Wat is de huidige stand van zaken in de rechtspraak?
  • De subrogatievordering: een veelvoud aan juridische maar soms ook tegenstrijdige standpunten.
  • Artikel 142 VW – De problematiek van “de gelding van de waarborg in de tijd” van de aansprakelijkheidsverzekeringen: nog altijd heel veel juridische vraagtekens.
  • Al dan niet tegenstelbaarheid van een exceptie, nietigheid of verval van recht in het kader van de aansprakelijkheidsverzekering. Hoe zit de regeling juridisch in elkaar? Wat is de link met de uitoefening van het eigen recht van de benadeelde en de verhaalsvordering van de verzekeraar?

17u00
Mogelijkheid tot vraagstelling en einde van de studienamiddag

Prijs

  • Prijs: € 220 (excl. btw)

Hoe betalen?

Inschrijven

Erkenningen

FSMA (500060A) - verzekeringen: Confocus is geaccrediteerd door FSMA. Deze opleiding is geaccrediteerd voor 3 opleidingspunten voor verzekeringstussenpersonen.

OVB (juridisch): erkend voor 4 punten permanente vorming.

IGO: Het Instituut voor gerechtelijke opleiding neemt de inschrijvingskost van deze studiedag ten laste voor alle magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde die effectief deelnemen aan deze studiedag. Voor hen die zich inschreven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.

LOCATIE

Congrescentrum Ter Elst

Kattenbroek 1
2650 Edegem (Antwerpen)

Routebeschrijving

View locations

Vragen

Contacteer Barbara Castermans (0473/222.152)

barbara.castermans@confocus.be

Meer contactgegevens

Sprekers