seminarie

Lichamelijke schade 2017: de bepaling van de vergoeding voor lichamelijke schade volgens de kapitalisatiemethode – met praktische voorbeelden en oefeningen

24 november 2017 @ 09:30 - 12:45

Sint-Denijs-Westrem (Gent)

Inschrijven Print sessie

Programma

09u00
Registratie van de deelnemers en welkomstkoffie

09u30
De bepaling van de vergoeding voor lichamelijke schade volgens de kapitalisatiemethode – met praktische voorbeelden en oefeningen (inclusief koffiepauze)

Mr. Pascal Mortier (advocatenkantoor Pascal Mortier)

 • de ontstaansgeschiedenis van de kapitalisatiemethode;
 • definities;
 • vergelijking met de begroting ex aequo et bono (vergoeding per punt) en met de geïndexeerde rente;
 • bespreking in vogelvlucht van een twintigtal cassatie-arresten van de laatste 15 jaar;
 • lagere rechtspraak;
 • de indicatieve tabel over de kapitalisatiemethode;
 • de toekomstige schade;
 • de tafels van de vaste (of zekere) annuïteiten;
 • levenslang geleden schade – gemiddelde dan wel mediaanlevensduur;
 • blijvende uitgaven tegen nominale waarde;
 • de onderscheiden kapitalisatietafels;
 • de praktijk – kapitalisatierentevoet aan 1 of 0 % ? – welke tafels ? – welke achtereenvolgende stappen moeten worden genomen om de kapitalisatieberekening juist te maken ? ;
 • praktische voorbeelden van berekeningen;
 • de begroting van het verlies wegens het vroegtijdig moeten betalen van de begrafeniskosten;
 • praktische oefeningen voor de deelnemers.

13u00
Einde van de studienamiddag

Prijs

 • Prijs non-profit: € 200 (excl. btw)
 • Prijs profit: € 240 (excl. btw)

Hoe betalen?

Inschrijven

Erkenningen

OVB (juridisch): erkend voor 4 punten permanente vorming.

IGO: Het Instituut voor gerechtelijke opleiding neemt de inschrijvingskost van deze studiedag ten laste voor alle magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde die effectief deelnemen aan deze studiedag. Voor hen die zich inschreven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.

RIZIV (rubriek 'ethiek en economie'): erkend voor 3 uur permanente vorming.

FSMA (500060A) - verzekeringen: Confocus is geaccrediteerd door FSMA. Deze opleiding is geaccrediteerd voor 3 opleidingspunten voor verzekeringstussenpersonen.

LOCATIE

Holiday Inn Expo Gent

Maaltekouter 3
9051 Sint-Denijs-Westrem (Gent)

Routebeschrijving

View locations

Vragen

Contacteer Barbara Castermans (0473/222.152)

barbara.castermans@confocus.be

Meer contactgegevens

Sprekers