seminarie

Medische expertise: juridische en medische invalshoek

08 octobre 2019 @ 13:00 - 17:15

Borgerhout (Antwerpen)

Inscrivez-vous Imprimer session

Programme

12u30
Registratie van de deelnemers en broodjesbuffet

13u00
Medische aspecten van de medische expertise

Dr. Jan Matthys, expertisearts

In deze uiteenzetting komt het volgende aan bod:
1. Het deskundig medisch onderzoek: Waarom is een medische expertise nodig?
2. De keuze van rechter: Moet het steeds een dokter zijn?
3. Typologie van de verschillende expertises: unilatarale, minnelijke, strafrechtelijke….
4. Expertises bij verkeersongevallen: de gerechtelijke expertise (in gemeenrecht)
5. Arbeidsongevallen
6. Expertises door het fonds voor medische ongevallen
7. Deskundigen in betwistingen over de sociale zekerheid
8. De hoofdrolspelers bij een deskundig onderzoek: advocaat, tussenkomende artsen, verzekering…..
9. De bijstandsgeneesheer van het slachtoffer; rol van “consulenten”, ergologen….
10. Het verloop van de expertise, oproep, zittingen, verslagen
11. De preliminaria en het eindverslag
12. Het medisch beroepsgeheim bij expertises
13. De vereiste kwaliteiten van elke deskundige
14. Onpartijdigheid en vermijden van belangenconflicten
15. De medicolegale technieken + bepalen van de verschillende schadeposten
16. De morele schade, de materiële schade, de lichamelijke schade
17. Het barema, de consolidatie, het herval, de verergering en de reserves

15u00
Koffiepauze

15u15
Juridische begrippen en inzichten van de medische expertise

Mr. Pascal Mortier, advocaat

In deze uiteenzetting komen onderstaande punten aan bod:

1. Het recht op integrale schadeloosstelling
2. De vooraf bestaande toestand (in gemeen recht en in het arbeidsongevallenrecht)
3. De vrije beschikking over de schadevergoeding (toegespitst op de medische kosten)
4. De begrippen van de indicatieve tabel
5. De belangrijkste andere juridische begrippen
6. Bijzondere aandacht voor het begrip “(arbeids)ongeschiktheid”
7. De medische expertise gezien vanuit het standpunt van het slachtoffer
8. De expertise in het algemeen
9. De eenzijdige expertise
10. De minnelijke expertise
11. De gerechtelijke expertise
12. De verschillende fasen van de gerechtelijke expertise, met de belangrijkste discussiepunten
13. De gerechtelijke medische expertise
14. De gerechtelijke expertise in het arbeidsongevallenrecht
15. De “ideale” expert
16. De maatregelen die kunnen worden genomen tegen een gerechtsdeskundige of tegen diens neergelegd verslag
17. Enkele praktische vraagstukken

17u15
Einde van de opleiding en mogelijkheid tot vraagstelling

Prix

  • Prix: € 200 (HTVA)

Korting voor VAS-leden
Leden van het VAS (Vlaams Artsensyndicaat vzw) ontvangen een korting van 15% op het inschrijvingsgeld. Indien u recht heeft op deze korting, gelieve dit te vermelden in het veld 'opmerking' bij uw online inschrijving. Deze korting is niet cumuleerbaar met andere kortingen.

Comment payer?

Inscrivez-vous

Accréditations

IGO: Het Instituut voor gerechtelijke opleiding neemt de inschrijvingskost van deze studiedag ten laste voor alle magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde die effectief deelnemen aan deze studiedag. Voor hen die zich inschreven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.

RIZIV (rubriek 'ethiek en economie'): accréditation à concurrence de 3 CP-uren de formation.

OVB: accréditation à concurrence de 4 punten de formation.

Endroit

Van der Valk Hotel Antwerpen

Luitenant Lippenslaan 66
2140 Borgerhout (Antwerpen)

Voir les directions

View locations

Questions?

Posez votre question à Barbara Castermans (0473/222.152)

barbara.castermans@confocus.be

Plus de données de contact

Orateurs