Medische ongevallen en schade als gevolg van gezondheidszorg: benaderd vanuit diverse invalshoeken (wetgevend kader, FMO, actuele casuïstiek en standpunten van betrokken partijen)

11 december 2018 @ 09:00 - 17:00

Berchem (Antwerpen)

Inschrijven

Programma

08u30
Registratie van de deelnemers en welkomstkoffie

09u15
Wetgevend kader: eerste ervaringen en rechtspraakoverzicht m.b.t. medische aansprakelijkheid en het medisch ongeval zonder aansprakelijkheid

Mr. Christophe Lemmens (advocaat Dewallens & partners – gastprofessor UAntwerpen)

De Wet Medische Ongevallen van 31 januari 2010 werd destijds voorgesteld als dé oplossing voor patiënten die het slachtoffer worden van een medisch ongeval. Het verkrijgen van een schadevergoeding voor die slachtoffers zou veel eenvoudiger worden dan wat vroeger het geval was voor de gewone rechtbanken en hoven. Zelfs zonder de aansprakelijkheid van een arts zou een patiënt een schadevergoeding kunnen krijgen op basis van het zogenaamde “medisch ongeval zonder aansprakelijkheid” (MOZA). In de praktijk werden evenwel al vele kritische bedenkingen geuit bij de werking van het Fonds, die opgelijst worden. Intussen heeft de rechtspraak zich ook reeds meermaals moeten uitspreken over de adviezen die door het Fonds afgeleverd worden in concrete dossiers. Ook hiervan zal een overzicht gegeven worden met duiding van de impact hiervan voor de praktijk en de toekomstperspectieven.

10u45
Koffiepauze

11u15
FMO – 8 jaar na de wet

Mevr. Mia Honinckx (Directeur FMO)

In deze uiteenzetting worden volgende topics besproken:

 • Stand van zaken
 • Evolutie
 • Cijfers

12u00
Standpunt van de arts

Dr. René Heylen (geneesheer-coördinator Anesthesiologie, ZOL)

12u45
Lunch

14u00
De medische ongevallen - De ervaringen van de verzekeraar

Geert Vandenwijngaert (Legal Department Ethias)

Het Fonds voor Medische Ongevallen is zes jaar operationeel. Haar werking heeft het beheer van schade als gevolg van gezondheidszorgen grondig gewijzigd. Ook de aansprakelijkheidsverzekeraars en hun medische adviseurs hebben hun werkwijze moeten aanpassen. In de toelichting schetsen we de ervaring als verzekeraar met de nieuwe procedure bij het FMO en evalueren de resultaten.

14u45
The power of consent

Mevr. Heidi Diet (bedrijfsjurist OLV Ziekenhuis Aalst)
Mevr. Ann Bracke (stafmedewerker juridische zaken, AZ Groeninge)

 • Doelstelling en wettelijk kader
 • Opt-in of opt-out?
 • Hoe? Welke vorm? Bewijsproblematiek
 • Impact van de aangekondigde hervorming van het bewijsrecht in het burgerlijke wetboek
 • Informed consent – tendenzen
  • Collaborative consent
  • Informatietherapie
  • Telegeneeskunde, telemonitoring en medical app’s
 • Aandachtspunten bij assessment van informatiebrochures en informed consent formulieren
 • Open disclosure
  • Bij een incident
  • Bij een bijna-incident
 • Houding Fonds Medische Ongevallen – casus bespreking

15u45
Koffiepauze

16u00
Patiëntenveiligheid vanuit patiëntenperspectief

Dhr. Jeroen Brouwers (Vlaams Patiëntenplatform VZW)

 • Korte voorstelling VPP
 • Meten is weten en leren
 • Open disclosure
  • Impact first victims
  • Impact second victims
  • Internationaal
 • Betrokkenheid van patiënten
 • Centrale aansprakelijkheid ziekenhuizen
 • FMO

17u00
Einde van de studiedag

Prijs

 • Pijs non-profit: € 400 (excl. btw)
 • Prijs profit: € 480 (excl. btw)

Korting voor VAS-leden
Leden van het VAS (Vlaams Artsensyndicaat vzw) ontvangen een korting van 15% op het inschrijvingsgeld. Indien u recht heeft op deze korting, gelieve dit te vermelden in het veld 'opmerking' bij uw online inschrijving. Deze korting is niet cumuleerbaar met andere kortingen.

Hoe betalen?

Inschrijven

Erkenningen

OVB: erkend voor 6 punten permanente vorming.

RIZIV (rubriek 'ethiek en economie'): erkenning in aanvraag.

Locatie

Bluepoint Antwerpen (ALM Berchem)

Filip Williotstraat 9
2600 Berchem (Antwerpen)

Routebeschrijving

Vragen

Contacteer Barbara Castermans (0473/222.152)

barbara.castermans@confocus.be

Meer contactgegevens

Sprekers

Pin It on Pinterest

Share This