seminarie

Medische ongevallen en schade als gevolg van gezondheidszorg: benaderd vanuit diverse invalshoeken (wetgevend kader, FMO, actuele casuïstiek en standpunten van betrokken partijen)

18 septembre 2018 @ 09:00 - 17:00

Berchem (Antwerpen)

Inscrivez-vous Imprimer session

Programme

08u30
Registratie van de deelnemers en welkomstkoffie

09u15
Wetgevend kader: eerste ervaringen en rechtspraakoverzicht m.b.t. medische aansprakelijkheid en het medisch ongeval zonder aansprakelijkheid

Mr. Raf Van Goethem (Dewallens & partners)

De Wet Medische Ongevallen van 31 januari 2010 werd destijds voorgesteld als dé oplossing voor patiënten die het slachtoffer worden van een medisch ongeval. Het verkrijgen van een schadevergoeding voor die slachtoffers zou veel eenvoudiger worden dan wat vroeger het geval was voor de gewone rechtbanken en hoven. Zelfs zonder de aansprakelijkheid van een arts zou een patiënt een schadevergoeding kunnen krijgen op basis van het zogenaamde “medisch ongeval zonder aansprakelijkheid” (MOZA). In de praktijk werden evenwel al vele kritische bedenkingen geuit bij de werking van het Fonds, die opgelijst worden. Intussen heeft de rechtspraak zich ook reeds meermaals moeten uitspreken over de adviezen die door het Fonds afgeleverd worden in concrete dossiers. Ook hiervan zal een overzicht gegeven worden met duiding van de impact hiervan voor de praktijk en de toekomstperspectieven.

10u45
Koffiepauze

11u15
FMO – 8 jaar na de wet

Mevr. Mia Honinckx (Directeur FMO)

In deze uiteenzetting worden volgende topics besproken:

 • Stand van zaken
 • Evolutie
 • Cijfers

12u00
Standpunt van de arts

Dr. René Heylen (geneesheer-coördinator Anesthesiologie, ZOL)

12u45
Lunch

14u00
De medische ongevallen - De ervaringen van de verzekeraar

Geert Vandenwijngaert (Legal Department Ethias)

Het Fonds voor Medische Ongevallen is zes jaar operationeel. Haar werking heeft het beheer van schade als gevolg van gezondheidszorgen grondig gewijzigd. Ook de aansprakelijkheidsverzekeraars en hun medische adviseurs hebben hun werkwijze moeten aanpassen. In de toelichting schetsen we de ervaring als verzekeraar met de nieuwe procedure bij het FMO en evalueren de resultaten.

14u45
The power of consent

Mevr. Heidi Diet (bedrijfsjurist OLV Ziekenhuis Aalst)
Mevr. Ann Bracke (stafmedewerker juridische zaken, AZ Groeninge)

 • Doelstelling en wettelijk kader
 • Opt-in of opt-out?
 • Hoe? Welke vorm? Bewijsproblematiek
 • Impact van de aangekondigde hervorming van het bewijsrecht in het burgerlijke wetboek
 • Informed consent – tendenzen
  • Collaborative consent
  • Informatietherapie
  • Telegeneeskunde, telemonitoring en medical app’s
 • Aandachtspunten bij assessment van informatiebrochures en informed consent formulieren
 • Open disclosure
  • Bij een incident
  • Bij een bijna-incident
 • Houding Fonds Medische Ongevallen – casus bespreking

15u45
Koffiepauze

16u00
Patiëntveiligheid vanuit patiëntperspectief

Dhr. Jeroen Brouwers (Vlaams Patiëntenplatform VZW)

 • Korte voorstelling VPP
 • Meten is weten en leren
 • Open disclosure
  • Impact first victims
  • Impact second victims
  • Internationaal
 • Betrokkenheid van patiënten
 • Centrale aansprakelijkheid ziekenhuizen
 • FMO

17u00
Einde van de studiedag

Prix

 • Prix Non-Profit: € 400 (HTVA)
 • Prix Profit: € 480 (HTVA)

Korting voor VAS-leden
Leden van het VAS (Vlaams Artsensyndicaat vzw) ontvangen een korting van 15% op het inschrijvingsgeld. Indien u recht heeft op deze korting, gelieve dit te vermelden in het veld 'opmerking' bij uw online inschrijving. Deze korting is niet cumuleerbaar met andere kortingen.

Comment payer?

Inscrivez-vous

Accréditations

Politie: accréditation à concurrence de 8 uur de formation.

IGO: Het Instituut voor gerechtelijke opleiding neemt de inschrijvingskost van deze studiedag ten laste voor alle magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde die effectief deelnemen aan deze studiedag. Voor hen die zich inschreven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.

FSMA (500060A) - verzekeringen: Confocus is geaccrediteerd door FSMA. Deze opleiding is geaccrediteerd voor 6 opleidingspunten voor verzekeringstussenpersonen.

OVB: accréditation à concurrence de 6 punten de formation.

RIZIV (rubriek 'ethiek en economie'): la demande d'accréditation est en cours.

Endroit

Bluepoint Antwerpen (ALM Berchem)

Filip Williotstraat 9
2600 Berchem (Antwerpen)

Voir les directions

View locations

Questions?

Posez votre question à Barbara Castermans (0473/222.152)

barbara.castermans@confocus.be

Plus de données de contact

Orateurs