seminarie

Bijscholing dierenartsen: microbiologische contaminatie van varkenskarkassen

13 mars 2018 @ 20:30 - 23:30

Edegem (Antwerpen)

Inscrivez-vous Imprimer session

Programme

20u00
Registratie van de deelnemers en broodjesbuffet

20u30
Start van de bijscholing (incl. koffiepauze)

Prof. Dr. Inge Van Damme (DVM, PhD, Universiteit Gent, Faculteit Diergeneeskunde).
Dr. Inge Van Damme studeerde in 2008 af aan de faculteit diergeneeskunde van de Universiteit Gent. Onmiddellijk daarna startte ze haar doctoraatsonderzoek rond de contaminatie van varkenskarkassen met humaan pathogene Yersinia enterocolitica aan de vakgroep Veterinaire Volksgezondheid en Voedselveiligheid. Na het behalen van haar doctoraat deed ze verder onderzoek naar het voorkomen en de verspreiding van verschillende bacteriële zoönosen, waaronder Salmonella, Campylobacter en Listeria tijdens het slachten van voedselproducerende dieren. Sinds oktober 2017 doet ze voornamelijk onderzoek naar voedelgebonden parasitaire zoönosen. Daarnaast staat ze ook mee in voor het onderwijs van de vakken Veterinaire Volksgezondheid.

De belangrijkste bacteriële voedselgebonden pathogenen gerelateerd aan varkens en varkensvlees zijn Salmonella en Yersinia enterocolitica. Varkens zijn vaak asymptomatische drager van deze kiemen op het moment van slachten en kunnen tijdens de ante- en post-mortem keuring dus niet geïdentificeerd worden. Vanuit besmette weefsels (darmen, lymfeknopen en tonsillen) kunnen tijdens verschillende fasen van het slachtproces de pathogenen spreiden en karkassen contamineren. Ondanks het correct toepassen van de standaard hygiënevoorschriften en blijft de vraag naar de oorsprong van contaminatie. Europees zijn microbiologische criteria vastgelegd om de aanvaardbaarheid van het productieproces te verifiëren waaraan exploitanten van levensmiddelenbedrijven moeten voldoen (EG 2073/2005). Bij overschrijding van de proceshygiënecriteria dienen corrigerende maatregelen genomen te worden om ervoor te zorgen dat de proceshygiëne binnen de opgelegde criteria blijft door de hygiëne te verbeteren en het proces beter te beheersen. De oorzaak van ontoereikende resultaten dient opgespoord te worden om herhaling in de toekomst te verhinderen. Fecale contaminatie is een welgekend probleem en een kritisch punt om te beheersen tijdens het slachten van varkens. Ook de mondholte en tonsillen zijn in hoge aantallen besmet met bacteriën en kunnen vanuit de mondholte en tonsillen naar het karkas spreiden. Tijdens de voordracht worden o.a. resultaten van het onderzoeksproject Quali-Pork (IWT-TeTra) voorgesteld, waarbij verschillende technieken, waaronder het niet openen van de kop/mondholte tijdens het verwijderen van de hartslag, geëvalueerd werden op hun effect op de karkasbesmetting.

23u30
Einde van de bijscholing

Prix

  • Prix: € 100 (HTVA)

Comment payer?

Inscrivez-vous

Accréditations

FAVV - NGROD: accréditation à concurrence de 3 punten de formation.

Endroit

Congrescentrum Ter Elst

Kattenbroek 1
2650 Edegem (Antwerpen)

Voir les directions

View locations

Questions?

Posez votre question à Barbara Castermans (0473/222.152)

barbara.castermans@confocus.be

Plus de données de contact

Orateurs