seminarie

Milieuopleiding 2019: de wijziging van het Bodemdecreet en de recente wijziging van het VLAREBO

06 décembre 2019 @ 13:30 - 17:00

Nazareth

Inscrivez-vous Imprimer session

Programme

13u00
Registratie van de deelnemers en welkomstkoffie

13u30
Start van de opleiding (incl. koffiepauze)

Johan Ceenaeme (ingenieur – stafmedewerker bodembeleid, OVAM)

Recent ondergingen het Bodemdecreet en het VLAREBO enkele ingrijpende wijzigingen. Het wijzigingsdecreet trad vorig jaar al in werking en hield belangrijke aanpassingen in van het Vlaams bodembeleid. Zo komt er een verplicht bodemonderzoeksmoment voor nog niet onderzochte gronden en werd de veralgemeende conformverklaring van bodemonderzoeken afgeschaft. Hierdoor is een belangrijke stap gezet om er voor te zorgen dat de sanering van alle verontreinigde gronden in Vlaanderen tegen 2036 is opgestart.

Daarnaast wijzigde op 1 april 2019 het uitvoeringsbesluit VLAREBO met o.m. aanpassingen van de regeling grondverzet en het subsidiesysteem cofinanciering. In het voorjaar was er ook een wijziging van de standaardprocedures en het bodemattest. In de toelichting wordt een overzicht gegeven van de Vlaamse bodemregelgeving, is er bijzondere aandacht voor de recente wijzigingen en wordt ook vooruit gekeken naar nieuwe initiatieven.

17u00
Einde van de opleiding en mogelijkheid tot vraagstelling

Prix

  • Prix: € 200 (HTVA)

KMO-PORTEFEUILLE
Maak -onder bepaalde voorwaarden- gebruik van de KMO-portefeuille en recupereer 30% of 20% van het inschrijvingsgeld.

Comment payer?

Inscrivez-vous

Accréditations

Milieucoördinatoren: accréditation à concurrence de 3 uur de formation.

Alimento: Confocus is een door ALIMENTO gecertificeerde opleidingsverstrekker. Bedienden uit het PC220 en arbeiders uit het PC118 maken aanspraak op een financiële tussenkomst van het sectorfonds. Meer info via www.alimento.be

Endroit

Van der Valk Hotel Nazareth

E17 (tussen Gent en Kortrijk)
9810 Nazareth

Voir les directions

View locations

Questions?

Posez votre question à Barbara Castermans (0473/222.152)

barbara.castermans@confocus.be

Plus de données de contact

Orateurs