seminarie

Milieuopleiding 2019: de wijziging van het Bodemdecreet en de recente wijziging van het VLAREBO

17 octobre 2019 @ 09:00 - 12:30

Hasselt

Inscrivez-vous Imprimer session

Programme

08u30
Registratie van de deelnemers en welkomstkoffie

09u00
Start van de opleiding (incl. koffiepauze)

Johan Ceenaeme (ingenieur – stafmedewerker bodembeleid, OVAM)

Recent ondergingen het Bodemdecreet en het VLAREBO enkele ingrijpende wijzigingen. Het wijzigingsdecreet trad vorig jaar al in werking en hield belangrijke aanpassingen in van het Vlaams bodembeleid. Zo komt er een verplicht bodemonderzoeksmoment voor nog niet onderzochte gronden en werd de veralgemeende conformverklaring van bodemonderzoeken afgeschaft. Hierdoor is een belangrijke stap gezet om er voor te zorgen dat de sanering van alle verontreinigde gronden in Vlaanderen tegen 2036 is opgestart.

Daarnaast wijzigde op 1 april 2019 het uitvoeringsbesluit VLAREBO met o.m. aanpassingen van de regeling grondverzet en het subsidiesysteem cofinanciering. In het voorjaar was er ook een wijziging van de standaardprocedures en het bodemattest. In de toelichting wordt een overzicht gegeven van de Vlaamse bodemregelgeving, is er bijzondere aandacht voor de recente wijzigingen en wordt ook vooruit gekeken naar nieuwe initiatieven.

12u30
Einde van de opleiding en mogelijkheid tot vraagstelling

Prix

  • Prix: € 200 (HTVA)

KMO-PORTEFUILLE
Maak gebruik van de KMO-portefeuille en recupereer 40% van het inschrijvingsgeld.

Comment payer?

Inscrivez-vous

Accréditations

Milieucoördinatoren: accréditation à concurrence de 3 uur de formation.

Alimento: Confocus is een door ALIMENTO gecertificeerde opleidingsverstrekker. Bedienden uit het PC220 en arbeiders uit het PC118 maken aanspraak op een financiële tussenkomst van het sectorfonds. Meer info via www.alimento.be

Endroit

Hogeschool PXL-Congress

Elfde-Liniestraat 23a - Gebouw D (1e verdieping)
3500 Hasselt

Voir les directions

View locations

Questions?

Posez votre question à Barbara Castermans (0473/222.152)

barbara.castermans@confocus.be

Plus de données de contact

Orateurs