seminarie

Milieuopleiding 2019: nieuwigheden van de codex-trein

10 mai 2019 @ 13:30 - 17:30

Nazareth

Inscrivez-vous Imprimer session

Programme

13u00
Registratie van de deelnemers en broodjesbuffet

13u30
Start van de opleiding (incl. koffiepauze)

Mr. Wouter Poelmans (Advocaat, GD&A Advocaten)

De codextrein van eind 2017 zorgde voor een nieuwe frisse wind in het omgevingsrecht. Van een resem bepalingen was het echter koffiedik kijken wat de impact ging zijn in de praktijk. Vrijwel alle wagons zijn na meer dan een jaar stilaan in beweging. Tijd om een stand van zaken op te maken. De sessie heeft als doel om de impact van de voornaamste en meest ingrijpende vernieuwingen nader te bekijken rekening houdend met recente rechtspraak en wetswijzigingen. Hoe kan bijvoorbeeld het toetsingscriterium ‘ruimtelijke rendement’ in de praktijk worden gebruikt. Of hoe kan er toch rechtszekerheid worden gecreëerd indien er geen verkavelingsvergunning kan worden aangevraagd? Er zijn evenwel ook een aantal nieuwe wagons in productie. Hoe zit het bijvoorbeeld met de woonreservegebieden? Of de bestemmingsneutraliteit van hernieuwbare energie?

Nieuwe wetgevende initiatieven zullen in deze sessie ook nader worden toegelicht zoals het Verzameldecreet Omgeving (Decreet houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw) dat op 26/04/19 door de Vlaamse Regering werd bekrachtigd en afgekondigd. Het decreet is echter nog niet van kracht, daar het nog niet is verschenen in het Belgisch Staatsblad. Er worden thans wel een aantal aanpassingen doorgevoerd, onder meer met betrekking tot:
• Dakisolatie
• Verkavelingen ouder dan 15 jaar
• BPA’s ouder dan 15 jaar
• De indieningswijze voor ingedeelde inrichtingen of activiteiten
• Basisrechten voor gesloopte zonevreemde constructies
• Het systeem voor meldingen
• Bijstelling van alle soorten voorwaarden
• Aanvang RUP-procedure na gunstig planologisch attest
• …

17u30
Einde van de opleiding en mogelijkheid tot vraagstelling

Prix

  • Prix: € 200 (HTVA)

KMO-PORTEFUILLE
Maak gebruik van de KMO-portefeuille en recupereer 40% van het inschrijvingsgeld.

Comment payer?

Inscrivez-vous

Accréditations

Milieucoördinatoren: accréditation à concurrence de 4 uur de formation.

Alimento: Confocus is een door ALIMENTO gecertificeerde opleidingsverstrekker. Bedienden uit het PC220 en arbeiders uit het PC118 maken aanspraak op een financiële tussenkomst van het sectorfonds. Meer info via www.alimento.be

Endroit

Van der Valk Hotel Nazareth

E17 (tussen Gent en Kortrijk)
9810 Nazareth

Voir les directions

View locations

Questions?

Posez votre question à Barbara Castermans (0473/222.152)

barbara.castermans@confocus.be

Plus de données de contact

Orateurs