seminarie

Milieuopleiding: milieuaangiftes in het voorjaar: hoe aanpakken? (annulatie)

23 février 2018 @ 09:00 - 12:30

Sint-Denijs-Westrem (Gent)

Inscrivez-vous Imprimer session

Programme

08u30
Registratie van de deelnemers en welkomstkoffie

09u00
Start van de opleiding (incl. koffiepauze)

Keaty Maes (consultant, United Experts)

Bent u voorbereid op de milieu-aangiftes? Met deze opleiding wordt u klaargestoomd om er dit voorjaar met kennis van zaken tegen aan te gaan. Het Integraal Milieujaarverslag en de VMM- aangifte voor grondwaterwinning en waterverontreiniging worden van begin tot einde uitgelicht. Hierdoor zal u weten wanneer deze aangiftes verplicht dienen te worden ingevuld en op welke wijze. Tevens worden weetjes meegegeven om enkele veel voorkomende fouten te vermijden, en tips om uw heffingsaangifte als dusdanig te optimaliseren zodat dit een gunstig effect heeft op de te betalen heffing. Vervolgens wordt ook besproken wat er gebeurt als de aangiftes niet correct werden ingediend. Wat zijn de risico’s, is er herkansing mogelijk, zijn de gevolgen van een kleine fout mogelijks groot, worden er boetes opgelegd, kan men zich verdedigen? Ook Val-I-Pac en Fost-Plus als aangiftes voor het verpakkingsafval worden toegelicht en geduid.

  • De onderdelen van het IMJV in detail: wat, wanneer en hoe in te vullen?
  • De digitale VMM-aangifte inzake grondwater en waterverontreiniging: wanneer aangifteplicht, overzicht inhoud digitaal formulier, nuttige tips en weetjes, de te vermijden fouten en hoe bespaar je op de heffing?
  • Val-I-Pac en Fost-Plus: een overzicht van de verplichtingen voor uw verpakkingsafval
  • Nieuwigheden bij de aangiftes in 2018
  • Deadlines aangifteperiode
  • Sancties bij laattijdige indiening of foute gegevens

12u30
Einde van de opleiding en mogelijkheid tot vraagstelling

Prix

  • Prix: € 200 (HTVA)

Comment payer?

Inscrivez-vous

Accréditations

Milieucoördinatoren: accréditation à concurrence de 3 uur de formation.

Endroit

Holiday Inn Expo Gent

Maaltekouter 3
9051 Sint-Denijs-Westrem (Gent)

Voir les directions

View locations

Questions?

Posez votre question à Barbara Castermans (0473/222.152)

barbara.castermans@confocus.be

Plus de données de contact

Orateurs