seminarie

Milieuopleiding 2019: VLAREM-trein 2018 en andere VLAREM-topics

06 décembre 2019 @ 13:30 - 17:00

Hasselt

Inscrivez-vous Imprimer session

Programme

13u00
Registratie van de deelnemers en welkomstkoffie

13u30
Start van de opleiding (incl. koffiepauze)

Peter De Bruyne (Senior Consultant, Afval en Materialen – MER – Milieu – Omgevingsvergunning, M-tech)

Op de valreep van 2018, nl. op 21 december, werd de zgn. VLAREM-trein 2017 voor de 2e keer goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Het advies van de Raad van State werd ontvangen op 25 februari 2019. Na de verwerking ervan zal de VLAREM-trein 2017 wellicht eind maart 2019 finaal worden goedgekeurd. Tien dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad (verwacht eind april-begin mei 2019) zullen de meeste bepalingen dan in werking treden.
In januari 2019 werd de nieuwe VLAREM-trein 2019 op rails gezet. Dit besluit zal opnieuw een reeks bepalingen van titel II van het VLAREM en haar bijlagen, het Milieuhandhavingsbesluit, het VLAREL en het Omgevingsvergunningenbesluit wijzigen. De publieke consultatie over de integrale regelgevende tekst en de bijhorende toelichting liep tot 18 februari 2019.
En wellicht duiken er tegen het najaar nog andere actuele VLAREM-topics op…
Tijdens deze sessie wordt een overzicht gegeven van de op stapel staande wijzigingen, de inhoud van de voorstellen en de praktische gevolgen op het terrein.

17u00
Einde van de opleiding en mogelijkheid tot vraagstelling

Prix

  • Prix: € 200 (HTVA)

KMO-PORTEFEUILLE
Maak -onder bepaalde voorwaarden- gebruik van de KMO-portefeuille en recupereer 30% of 20% van het inschrijvingsgeld.

Comment payer?

Inscrivez-vous

Accréditations

Milieucoördinatoren: accréditation à concurrence de 3 uur de formation.

Alimento: Confocus is een door ALIMENTO gecertificeerde opleidingsverstrekker. Bedienden uit het PC220 en arbeiders uit het PC118 maken aanspraak op een financiële tussenkomst van het sectorfonds. Meer info via www.alimento.be

Endroit

Hogeschool PXL-Congress

Elfde-Liniestraat 23a - Gebouw D (1e verdieping)
3500 Hasselt

Voir les directions

View locations

Questions?

Posez votre question à Barbara Castermans (0473/222.152)

barbara.castermans@confocus.be

Plus de données de contact

Orateurs