Milieuopleiding 2019: de milieuwetgeving in het Waalse Gewest

20 juni 2019 @ 13:30 - 17:00

Nazareth

Inschrijven Print sessie

Programma

13u00
Registratie van de deelnemers en welkomstkoffie

13u30
Start van de opleiding (incl. koffiepauze)

Mr. Mehdy Abbas Khayli, advocaat, Lydian Lawyers

De milieuwetgeving is een bijzonder breed onderwerp. In het kader van deze opleiding zullen we ons dan ook toeleggen op de volgende elementen, specifiek voor het Waalse Gewest:

  • het beheer en de sanering van vervuilde of potentieel vervuilde grond
  • de milieuvergunning; en de milieueffectenstudies

Het doel van deze opleiding is niet alleen om de toepasselijke regels op een algemene manier te beschrijven, maar ook om deze thema’s vanuit een praktisch oogpunt te benaderen, in het bijzonder in het kader van bouwprojecten, vastgoedtransacties, de uitbating van geklasseerde activiteiten en installaties, enz.

17u00
Einde van de opleiding en mogelijkheid tot vraagstelling

Prijs

  • Prijs: € 200 (excl. btw)

KMO-PORTEFUILLE
Maak gebruik van de KMO-portefeuille en recupereer 40% van het inschrijvingsgeld.

Hoe betalen?

Inschrijven

Erkenningen

Milieucoördinatoren: erkend voor 3 uur permanente vorming.

Alimento: Confocus is een door ALIMENTO gecertificeerde opleidingsverstrekker. Bedienden uit het PC220 en arbeiders uit het PC118 maken aanspraak op een financiële tussenkomst van het sectorfonds. Meer info via www.alimento.be

Locatie

Van der Valk Hotel Nazareth

E17 (tussen Gent en Kortrijk)
9810 Nazareth

Routebeschrijving

Vragen

Contacteer Barbara Castermans (0473/222.152)

[email protected]

Meer contactgegevens

Sprekers

Pin It on Pinterest

Share This