seminarie

Milieucyclus 2017: basisprincipes over industriële afvalwaterzuivering

12 décembre 2017 @ 13:00 - 16:30

Edegem (Antwerpen)

Inscrivez-vous Imprimer session

Programme

12u30
Registratie van de deelnemers en broodjeslunch

13u00
Basisprincipes over industriële afvalwaterzuivering (incl. koffiepauze)

Ir. Hugo Desmet (Ir. en groepsleider industriewater, Witteveen+Bos Belgium Nv)

Afvalwaterzuivering is in de industrie in Vlaanderen een heel algemeen gegeven. Dit wordt voornamelijk gestuurd vanuit de heffingen op lozing van afvalwater en de milieuvergunning. Alhoewel de technieken vaak al lang toegepast worden, is de complexiteit van het zuiveringsvraagstuk in het voorbije decennium verder toegenomen door een steeds toenemend aantal kwaliteitsparameters die genormeerd worden en een tendens naar intensiever waterhergebruik.

In deze opleiding wordt een overzicht geschetst van de basisprincipes van afvalwaterbehandeling in de industrie. Eerst wordt ingegaan hoe de relatie tussen verontreinigingsparameters en zuiveringstechnieken kan gelegd worden. Vervolgens worden in functie van de verontreiniging verschillende behandelingsschema’s besproken. Aan de hand van voorbeelden uit verschillende industriële toepassingen wordt ook aangegeven welke verontreinigingen verwijderd kunnen worden en welke lozingsnormen daarbij haalbaar zijn.

16u30
Einde van de studienamiddag en kans tot vraagstelling

Prix

  • Prix: € 200 (HTVA)

Comment payer?

Inscrivez-vous

Accréditations

Milieucoördinatoren: accréditation à concurrence de 3 uur de formation.

Endroit

Congrescentrum Ter Elst

Kattenbroek 1
2650 Edegem (Antwerpen)

Voir les directions

View locations

Questions?

Posez votre question à Barbara Castermans (0473/222.152)

barbara.castermans@confocus.be

Plus de données de contact

Orateurs

Duidelijk en praktisch toegepast: perfect
Gregory Vandroogenbroeck, Vinçotte

 

Zeer duidelijke presentatie met praktische voorbeelden. Het tempo mocht iets hoger. De getoonde schema’s zijn bruikbaar in de dagelijkse praktijk.
Geen naam

 

Zeer interessante case studies
Pieter Vlasschaert, HydroScan Vlaanderen

 

Zeer interessant: combinatie tussen opfrissing van theorie & praktijkcases. Goed gebracht, duidelijke spreker
Kim Driesen, Olfascan NV

Opleiding: basisprincipes over industriële afvalwaterzuivering