Milieucyclus 2017: geurhinder: actuele wetgeving, praktijkgevallen en oefeningen

13 oktober 2017 @ 09:00 - 12:15

Sint-Denijs-Westrem (Gent)

Inschrijven Print sessie

Programma

08u30
Registratie van de deelnemers en welkomstkoffie

09u00
Geurhinder: actuele wetgeving, praktijkgevallen en oefeningen (incl. koffiepauze)

Dhr. Peter van den Bossche (specialist geur, Witteveen+Bos Belgium)
Dhr. André van Boheemen (specialist geur, Witteveen+Bos Belgium)

Geur kan in de leefomgeving hinder veroorzaken en kan om die reden gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. Geurhinder kan leiden tot lichamelijke en psychische klachten. Bij geur van bedrijven gaat het om de geuruitstoot (emissie) van bedrijven die zich verspreidt via de lucht en een geurbelasting veroorzaakt op de woon- en leefomgeving.

Hinder door geur laat zich niet gemakkelijk in cijfers uitdrukken. Klachten zijn een symptoom van het bestaan van een geurprobleem, maar zijn niet bruikbaar om de omvang van een geurprobleem in te schatten. De fysisch/chemische samenstelling van lucht daarentegen is meetbaar. Een bedrijf dat geurhinder veroorzaakt heeft er belang bij om deze hinder tot een aanvaardbaar niveau te brengen, m.a.w. er voor te zorgen dat de geur een bepaalde grens niet overschrijdt.

In deze opleiding wordt u in eerste instantie meegenomen in het complexe juridisch afwegingstraject en de meest actuele wetgeving met betrekking tot geurhinder. Aansluitend wordt dieper ingegaan op de meetmethoden van geur, geuranalyse en remediërende maatregelen. De theorie wordt tot slot met een aantal praktijkgevallen en oefeningen toegelicht. Tijdens deze interactieve cursus worden de deelnemers van harte uitgenodigd hun eigen ervaringen te delen.

12u15
Einde van de opleiding en mogelijkheid tot vraagstelling

Prijs

  • Prijs: € 200 (excl. btw)

Hoe betalen?

Inschrijven

Erkenningen

Milieucoördinatoren: erkend voor 3 uur permanente vorming.

LOCATIE

Holiday Inn Expo Gent

Maaltekouter 3
9051 Sint-Denijs-Westrem (Gent)

Routebeschrijving

View locations

Vragen

Contacteer Barbara Castermans (0473/222.152)

[email protected]

Meer contactgegevens

Sprekers