Milieucyclus 2017: geurhinder: actuele wetgeving, praktijkgevallen en oefeningen

10 octobre 2017 @ 13:00 - 16:30

Hasselt

Inscrivez-vous Imprimer session

Programme

12u30
Registratie van de deelnemers en broodjesbuffet

13u00
Geurhinder: actuele wetgeving, praktijkgevallen en oefeningen (incl. koffiepauze)

Dhr. Peter van den Bossche (specialist geur, Witteveen+Bos Belgium)
Dhr. André van Boheemen (specialist geur, Witteveen+Bos Belgium)

Geur kan in de leefomgeving hinder veroorzaken en kan om die reden gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. Geurhinder kan leiden tot lichamelijke en psychische klachten. Bij geur van bedrijven gaat het om de geuruitstoot (emissie) van bedrijven die zich verspreidt via de lucht en een geurbelasting veroorzaakt op de woon- en leefomgeving.

Hinder door geur laat zich niet gemakkelijk in cijfers uitdrukken. Klachten zijn een symptoom van het bestaan van een geurprobleem, maar zijn niet bruikbaar om de omvang van een geurprobleem in te schatten. De fysisch/chemische samenstelling van lucht daarentegen is meetbaar. Een bedrijf dat geurhinder veroorzaakt heeft er belang bij om deze hinder tot een aanvaardbaar niveau te brengen, m.a.w. er voor te zorgen dat de geur een bepaalde grens niet overschrijdt.

In deze opleiding wordt u in eerste instantie meegenomen in het complexe juridisch afwegingstraject en de meest actuele wetgeving met betrekking tot geurhinder. Aansluitend wordt dieper ingegaan op de meetmethoden van geur, geuranalyse en remediërende maatregelen. De theorie wordt tot slot met een aantal praktijkgevallen en oefeningen toegelicht. Tijdens deze interactieve cursus worden de deelnemers van harte uitgenodigd hun eigen ervaringen te delen.

16u30
Einde van de opleiding en mogelijkheid tot vraagstelling

Prix

  • Prix: € 200 (HTVA)

Comment payer?

Inscrivez-vous

Accréditations

Milieucoördinatoren: accréditation à concurrence de 3 uur de formation.

Endroit

Hogeschool PXL-Congress

Elfde-Liniestraat 23a - Gebouw D (1e verdieping)
3500 Hasselt

Voir les directions

View locations

Questions?

Posez votre question à Barbara Castermans (0473/222.152)

[email protected]

Plus de données de contact

Orateurs