coming soon

ON DEMAND WEBINAR | De verzekering B.A. privéleven: een grondige doorlichting van de waarborgen en de uitsluitingen

Hou mij op de hoogte Print sessie

Programma

De verzekering B.A. Privéleven

Jacques Van Keirsbilck (Risk and Insurance coach) heeft meer dan 35 jaar ervaring in verzekeringen, als consultant in het kader van grote makelaarskantoren en als risk manager van respectievelijk InBev en de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel. Tot op vandaag is hij nog altijd actief als risk en insurance consultant waarbij hij ondernemingen coacht op het vlak van risico-analyse en daarbij aansluitende verzekeringen.

De polisvoorwaarden B.A. privéleven: Ze lijken allemaal hetzelfde maar ze zijn niet hetzelfde. Er is uiteraard het KB van 12 januari 1984 met betrekking tot de minimumvoorwaarden waaraan een polis B.A. privéleven moet beantwoorden. Maar het zijn minimumwaarborgen: minder bieden mag niet, meer wel. En dit verklaart waarom de polisvoorwaarden van de verschillende verzekeraars soms erg uiteenlopen. Een makelaar moet zich bewust zijn van die verschilpunten. Maar ook bij schadegeval moet de makelaar of de advocaat de polisvoorwaarden van de betrokken verzekeraar juist kunnen interpreteren.

Tijdens deze webinar komen ondermeer de volgende onderdelen van de polis B.A. privéleven aan bod:

  • Welke aansprakelijkheid is gedekt door deze polis?
  • Wie zijn “verzekerden” in de polis? En onder welke voorwaarden zijn zij verzekerd (of niet)?
  • Hoe zit het met de schade veroorzaakt door dieren?
  • Verplaatsingen (als voetganger of als fietser) of gebruik van gemotoriseerde voertuigen of vaartuigen: wat is verzekerd en wat niet?
  • Schade veroorzaakt door brand, rook, vuur, ontploffing: wat is de relatie met de waarborg “verhaal van derden” van een brandverzekering?
  • Schade veroorzaakt door gebouwen: welke gebouwen en welke niet. En wat bij schade door bouw- of verbouwingswerken?
  • De aansprakelijkheid als bewaarder van een gebrekkige zaak: schade door de gebrekkige zaak. Maar wat bij schade aan een voorwerp dat men ontleend heeft?
  • Wat bij opzet of zware fout van een minderjarige? Genieten de ouders dan nog van de waarborg.

Erkenningen

FSMA (500060A) - verzekeringen: Van zodra de webinar beschikbaar is, zal ook het aantal punten/uren online staan

OVB: Van zodra de webinar beschikbaar is, zal ook het aantal punten/uren online staan

Vragen

Contacteer Barbara Castermans (0473/222.152)

barbara.castermans@confocus.be

Meer contactgegevens

Sprekers