coming soon

ON DEMAND WEBINAR-REEKS | Bodemverontreiniging | toelichtingen die u goed voorbereiden op bodemonderzoek en sanering (deel 2): grondverzet en co-financiering, hoe kan ik een subsidie krijgen voor mijn bodemsanering?

Hou mij op de hoogte Print sessie

Programma

Bodemverontreiniging | toelichtingen die u goed voorbereiden op bodemonderzoek en sanering (deel 2): grondverzet en co-financiering, hoe kan ik een subsidie krijgen voor mijn bodemsanering?

Johan Ceenaeme, staf afdeling bodembeheer, OVAM

Erkenningen

BIV: erkenning in aanvraag.

Milieucoördinatoren: erkend voor 2 uren permanente vorming.

Bodemsaneringsdeskundige: erkenning in aanvraag.

Vragen

Contacteer Barbara Castermans (0473/222.152)

barbara.castermans@confocus.be

Meer contactgegevens

Sprekers