coming soon

ON DEMAND WEBINAR RECHTSDAG | BURGERLIJK RECHT: het nieuwe bewijsrecht

Hou mij op de hoogte Print sessie

Programma

ON DEMAND BEWINAR RECHTSDAG | BURGERLIJK RECHT: het nieuwe bewijsrecht

Mr. Nic Clijmans, Clijmans advocaten

De wet van 13 april 2019, verschenen in het Belgisch Staatsblad op 14 mei 2019, inhoudende “invoering van een burgerlijk wetboek en tot invoeging van boek 8 “Bewijs” in dat Wetboek”, voert een nieuw bewijsrecht in onze rechtsorde in, met ingang van 1 november 2020.
Er is geen heuse breuk met het verleden te noteren, doch wel een modernisatie en versoepeling van het bewijsrecht met codificatie van de vaststaande Cassatierechtspraak. Het bewijsrecht wordt in een nieuw jasje gestoken en aangepast aan de huidige maatschappij en de stand van de techniek (digitalisering). Belangrijke rechtspraak van het Hof van Cassatie wordt gecodificeerd (bv. inzake de medewerkingsverplichting van partijen aan de bewijsvoering). Het bewijsrecht wordt aanzienlijk versoepeld: het vrije bewijsrecht wint aanzienlijk aan terrein en bepaalde technieken worden wettelijk verankerd om makkelijker tot bewijs te komen (bv. de regeling omtrent de omkering van de bewijslast en de verlaging van de bewijsstandaard bij het bewijs van oneindig negatieve feiten of quasi-onbewijsbare positieve feiten). Het ondernemingsbewijsrecht wordt ten slotte ook in het Nieuw Burgerlijk Wetboek geïncorporeerd: een belangrijke rol wordt daarbij weggelegd voor 2 commerciële bewijsmiddelen: de factuur en de boekhouding van een onderneming.
Deze webinar beoogt u op overzichtelijke wijze kennis te doen maken met dit nieuwe bewijsrecht, met bijzondere aandacht voor de praktijk.

Erkenningen

OVB: erkenning in aanvraag.

Vragen

Contacteer Barbara Castermans (0473/222.152)

barbara.castermans@confocus.be

Meer contactgegevens

Sprekers