coming soon

ON DEMAND WEBINAR | Wat is de impact van contractclausules op verzekeringsovereenkomsten: overzicht van verschillende contractclausules

Hou mij op de hoogte Print sessie

Programma

Wat is de impact van contractclausules op verzekeringsovereenkomsten: overzicht van verschillende contractclausules

Jacques Van Keirsbilck (Risk and Insurance coach). De docent heeft meer dan 35 jaar ervaring in verzekeringen, als consultant in het kader van grote makelaarskantoren en als risk manager van respectievelijk InBev en de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel. Op vandaag is hij nog altijd actief als risk en insurance consultant waarbij hij ondernemingen coacht op het vlak van risico-analyse en daarbij aansluitende verzekeringen.

Volgende contractclausules worden onder de loep genomen:

  • Afstand van verhaal of andere vormen van aansprakelijkheidsbeperking
  • Vrijwaringsclausules
  • Contractuele schadevergoedingen
  • Contractuele verplichting tot het afsluiten van bepaalde verzekeringen
  • Contractuele afspraken in verband met “product recall” kosten
  • Service level agreements
  • Contractuele risico-allocatie (voornamelijk in het kader van aannemingscontracten)

Erkenningen

OVB: Van zodra de webinar beschikbaar is, zal ook het aantal punten/uren online staan

FSMA (500060A) - assurances: Van zodra de webinar beschikbaar is, zal ook het aantal punten/uren online staan

Vragen

Contacteer Barbara Castermans (0473/222.152)

barbara.castermans@confocus.be

Meer contactgegevens

Sprekers