on demand webinar

Het nieuwe Vlaamse onteigeningsdecreet: praktische voorbeelden | kritische reflecties | vergelijking met de federale rechtsregels

Inschrijven Print sessie

Programma

Het nieuwe onteigeningsdecreet: praktische voorbeelden | kritische reflecties | vergelijking met de federale rechtsregels

Walter Niewold, Emeritus-Vrederecht Hasselt

Het onderwerp wordt belicht met praktische voorbeelden en kritische reflecties, onder meer door vergelijking met de federale rechtsregels

-Historiek en toelichting bij het tot stand komen van het decreet

-Krachtlijnen

-Bestuurlijke fase:

° Bevoegde instanties
° Zelfrealisatie
° Voorlopig onteigeningsbesluit
° Projectnota
° Onderhandelingsplicht
° Openbaar onderzoek
° Definitief onteigeningsbesluit
° Beroep

-Gerechtelijke fase:
° Wettigheid onteigening
° Beroep
° Deskundig onderzoek
° Provisionele vergoeding
° Definitieve vergoeding
° Beroep

Prijs

  • Prijs: € 110 (excl. btw)

Hoe betalen?

Erkenningen

OVB: OVB: Deze webinar is door de OVB erkend voor 2 standaardpunten en dat voor de periode van 1 jaar. De periode waarin de webinar moet gevolgd worden is van 22/04/2020 tot 22/04/2021.

Nationale Kamer van Notarissen: erkend voor 2 uren permanente vorming.

BIV: erkend voor 2 uur permanente vorming.

Confocus E-learning

Het E-learning platform van Confocus biedt u heel wat mogelijkheden!

  • Direct kijken: U schrijft zich in voor een online on demand webinar en u kunt, na registratie, onmiddellijk het webinar volgen.
  • Betalen: U krijgt van ons een factuur via e-mail.
  • Pauzeren naar wens: U ben niet verplicht om de volledige opname in één keer te bekijken. Het platform onthoudt tot waar u uw video’s bekeken heeft en gaat de volgende keer automatisch verder.
  • Attest: U ontvangt uw deelnameattest in de week nà het voltooien van de volledige opleiding én het betalen van de factuur.
  • Meer praktische informatie

Vragen

Contacteer Barbara Castermans (0473/222.152)

barbara.castermans@confocus.be

Meer contactgegevens

Sprekers