coming soon

ON DEMAND WEBINAR-REEKS | Bodemverontreiniging | toelichtingen die u goed voorbereiden op bodemonderzoek en sanering (deel 4): oriënterend bodemonderzoek

Hou mij op de hoogte Print sessie

Programma

Bodemverontreiniging | toelichtingen die u goed voorbereiden op bodemonderzoek en sanering (deel 4): oriënterend bodemonderzoek

Johan Ceenaeme, staf afdeling bodembeheer, OVAM

Weldra meer info!

Erkenningen

Milieucoördinatoren: erkenning in aanvraag.

Bodemsaneringsdeskundige: erkenning in aanvraag.

BIV: erkenning in aanvraag.

Vragen

Contacteer Barbara Castermans (0473/222.152)

barbara.castermans@confocus.be

Meer contactgegevens

Sprekers