coming soon

ON DEMAND WEBINAR RECHTSDAG | VENNOOTSCHAPSRECHT: algemene bepalingen en vennootschapsvormen anders dan de BV en NV | BV/NV in detail doorgelicht

Hou mij op de hoogte Print sessie

Programma

ON DEMAND WEBINAR | VENNOOTSCHAPSRECHT: algemene bepalingen en vennootschapsvormen anders dan de BV en NV | BV/NV in detail doorgelicht

Mr. Pieter Van den Broeck, advocaat-vennoot, Monard Law

In deze webinar geeft de spreker een algemene inleiding van het nieuwe vennootschapsrecht, gevolgd door een meer gedetailleerde behandeling van het nieuwe recht m.b.t. de maatschap, de vennootschap onder firma en de gewone commanditaire vennootschap (Boek 4). Daarnaast belicht de spreker ook enkele nieuwigheden uit de algemene bepalingen (Boek 1) en de bepalingen gemeenschappelijk aan alle rechtspersonen (Boek 2) met relevantie voor de praktijk. Ook komt de BV aan bod als hele nieuwe rechtsvorm aan bod, en wordt de NV met haar doorgedreven wijzigingen besproken. De spreker bespreekt het nieuwe recht voor BV en NV in detail, met heel wat voorbeelden uit de praktijk. Daarnaast belicht hij ook de verschillen tussen beide rechtsvormen, zodat u geïnformeerd kan beoordelen en adviseren welke rechtsvorm in welke situatie het meest geschikt is.

Erkenningen

OVB: erkenning in aanvraag.

IAB (E0063/2020-05) / BIBF / IBR: erkenning in aanvraag.

Vragen

Contacteer Barbara Castermans (0473/222.152)

barbara.castermans@confocus.be

Meer contactgegevens

Sprekers