on demand webinar

Vlarem: verplichtingen met betrekking tot industriële emissies water

Inschrijven Print sessie

Programma

Duurtijd: 1u

Verplichtingen met betrekking tot industriële emissies water

Oscar Moonen, specialist Vlarem

Industriële bedrijven veroorzaken specifieke verontreiningen in hun lozingen. Naast sectorale lozingsnormen worden er vaak ook bedrijfseigen lozingsparameters opgelegd en kan ook een zelfcontrole programma van toepassing zijn. Bovendien zal worden stilgestaan bij de steeds belangrijker wordende impact van heffingen zowel naar gebruik van grondwater als lozing van afvalwater.

Prijs

  • Prijs: € 55 (excl. btw)

Hoe betalen?

Erkenningen

OVB: Deze webinar is door de OVB erkend voor 1 standaardpunt en dat voor de periode van 1 jaar. De periode waarin de webinar moet gevolgd worden is van 23/03/2020 tot 23/03/2021.

Milieucoördinatoren: erkend voor 1 uur permanente vorming.

Confocus E-learning

Het E-learning platform van Confocus biedt u heel wat mogelijkheden!

  • Direct kijken: U schrijft zich in voor een online on demand webinar en u kunt, na registratie, onmiddellijk het webinar volgen.
  • Let op: bij uw 1ste inschrijving voor een (on demand of live) webinar krijgt u bijkomend ook een (éénmalige) mail van ons E-learningplatform met de vraag om een persoonlijk profiel aan te maken.
  • Via deze link gaat u naar het e-learningplatform waar u de gekozen webinar(s) kan bekijken
  • Betalen: U krijgt van ons een factuur via e-mail.
  • Pauzeren naar wens: U ben niet verplicht om de volledige opname in één keer te bekijken. Het platform onthoudt tot waar u uw video’s bekeken heeft en gaat de volgende keer automatisch verder.
  • Attest: U ontvangt uw deelnameattest in de week nà het voltooien van de volledige opleiding én het betalen van de factuur.
  • Meer praktische informatie

Vragen

Contacteer Barbara Castermans (0473/222.152)

barbara.castermans@confocus.be

Meer contactgegevens

Sprekers