coming soon

ON DEMAND WEBINAR | Vormeloze schenking: pistes en valkuilen bij een schenking zonder notariële akte

Hou mij op de hoogte Print sessie

Programma

Vormeloze schenking: pistes en valkuilen bij een schenking zonder notariële akte

Mr. Dirk De Groot (advocaat Sherpa Law)

De spreker zet eerst kort en in het algemeen de voor- en nadelen van een Belgische notariële schenking uiteen. Vervolgens blijft hij even stilstaan bij de Nederlandse notariële schenking. De hoofdmoot van de uiteenzetting behandelt echter allerlei vormen van schenking die zonder echte schenkingsakte plaatsvinden zoals de bankgift, de begunstiging via levensverzekering, de onrechtstreekse schenking en de vermomde schenking. Er wordt ruim aandacht besteed aan de burgerlijke aspecten (bewijsvoering, geldigheid, tegenstelbaarheid) en aan de fiscale aspecten. Zoals altijd is de voordracht door talrijke voorbeelden sterk gericht op de praktijk en wordt de recente rechtsleer en rechtspraak gestructureerd gebracht.

Erkenningen

IAB (E0063/2020-05) / BIBF / IBR: erkend voor 2 uren permanente vorming.

Nationale Kamer van Notarissen: Van zodra de webinar beschikbaar is, zal ook het aantal punten/uren online staan

OVB: Van zodra de webinar beschikbaar is, zal ook het aantal punten/uren online staan

Vragen

Contacteer Barbara Castermans (0473/222.152)

barbara.castermans@confocus.be

Meer contactgegevens

Sprekers