seminarie

Ondernemingsverzekeringen: de impact van contractclausules op verzekeringscontracten

19 octobre 2018 @ 09:00 - 12:30

Sint-Denijs-Westrem (Gent)

Inscrivez-vous Imprimer session

Introduction

In het dagelijkse bedrijfsleven worden contracten van uiteenlopende aard afgesloten. Niet alleen aankoop- en verkoopcontracten, maar ook aannemingscontracten, contracten in verband met diverse vormen van dienstverlening, enzovoort. In heel wat van deze contracten worden clausules opgenomen in verband met respectievelijk de aansprakelijkheid van de contracterende partijen en eventuele verzekeringsverplichtingen. Maar daarnaast zijn er nog andere contractclausules waarmee in het kader van verzekeringen rekening mee moet gehouden worden. Tijdens deze opleiding geven wij een overzicht van de belangrijkste contractclausules die een impact kunnen hebben op de verzekeringscontracten.  Bij elk type clausule gaan wij na wat de precieze relatie is tussen de clausule en deze verzekeringscontracten. 

Programme

08u30
Registratie van de deelnemers en welkomstkoffie

09u00
Start van de opleiding (incl. 15' koffiepauze)

Jacques Van Keirsbilck (Risk and Insurance coach). De docent heeft meer dan 35 jaar ervaring in verzekeringen, als consultant in het kader van grote makelaarskantoren en als risk manager van respectievelijk InBev en de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel. Op vandaag is hij nog altijd actief als risk en insurance consultant waarbij hij ondernemingen coacht op het vlak van risico-analyse en daarbij aansluitende verzekeringen.

Volgende contractclausules worden onder de loep genomen:

  • Afstand van verhaal of andere vormen van aansprakelijkheidsbeperking
  • Vrijwaringsclausules
  • Contractuele schadevergoedingen
  • Contractuele verplichting tot het afsluiten van bepaalde verzekeringen
  • Contractuele afspraken in verband met “product recall” kosten
  • Service level agreements
  • Contractuele risico-allocatie (voornamelijk in het kader van aannemingscontracten)

12u30
Einde van de opleiding

Prix

  • Prix: € 200 (HTVA)

Korting VIVIUM
Partnermakelaars van VIVIUM ontvangen een korting van 15% op het inschrijvingsgeld. Indien u recht heeft op deze korting, gelieve dit te vermelden in het veld 'opmerking' bij uw online inschrijving. Deze korting is niet cumuleerbaar met andere kortingen.

Comment payer?

Inscrivez-vous

Accréditations

IBJ: la demande d'accréditation est en cours.

FSMA (500060A) - verzekeringen: Confocus is geaccrediteerd door FSMA. Deze opleiding is geaccrediteerd voor 3 opleidingspunten voor verzekeringstussenpersonen.

IGO: Het Instituut voor gerechtelijke opleiding neemt de inschrijvingskost van deze studiedag ten laste voor alle magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde die effectief deelnemen aan deze studiedag. Voor hen die zich inschreven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.

OVB (juridisch): accréditation à concurrence de 3 punten de formation.

Endroit

Holiday Inn Expo Gent

Maaltekouter 3
9051 Sint-Denijs-Westrem (Gent)

Voir les directions

View locations

Questions?

Posez votre question à Barbara Castermans (0473/222.152)

barbara.castermans@confocus.be

Plus de données de contact

Orateurs