seminarie

Ondernemingsverzekeringen: juridische en verzekeringstechnische knelpunten van productaansprakelijkheid en B.A. na levering

07 septembre 2017 @ 09:00 - 17:00

Edegem (Antwerpen)

Inscrivez-vous Imprimer session

Introduction

Met de verzekering B.A. Na Levering bedoelen wij de verzekering die een waarborg biedt voor schade veroorzaakt aan derden hetzij  door producten na hun levering hetzij door werken na hun uitvoering.

De afhandeling van schadegevallen in het kader van deze verzekering geeft vaak aanleiding tot betwistingen: Is er inderdaad sprake van aansprakelijkheid en zo ja, ten laste van wie? En wat als  de verkoper of aannemer in zijn voordeel een afstand van verhaal heeft weten te bedingen. En als er sprake is van aansprakelijkheid, valt het schadegeval onder de waarborg van de B.A. Na levering en voor welke schadeposten?

Met deze opleiding willen wij aan de hand van een aantal praktijkgevallen de aandacht vestigen op een aantal vaak voorkomende knelpunten bij schadegevallen waarbij beroep gedaan wordt op de waarborg B.A. Na levering. Knelpunten zowel vanuit juridisch oogpunt als vanuit verzekeringstechnisch oogpunt en met  de bedoeling om van daaruit de achterliggende principes (inclusief rechtspraak) te bespreken.  Maar ook de verschilpunten in de polisvoorwaarden van de belangrijkste spelers op de verzekeringsmarkt.

Programme

08u30
Registratie en welkomstkoffie

09u00
Start van de opleiding (halverwege koffiepauze)

12u30
Lunch

13u45
Vervolg van de opleiding (halverwege koffiepauze)

17u00
Einde van de opleiding

Programma:

  • Welke aansprakelijkheid is betrokken en ten laste van wie?
  • Wie kan aanspraak maken op schadevergoeding en onder welke voorwaarden?
  • Wie moet wat bewijzen?
  • Zijn er mogelijkheden om aan de aansprakelijkheid te ontsnappen?
  • Welke zijn de verhaalsmogelijkheden opandere betrokken partijen?
  • Valt het schadegeval binnen de waarborg B.A. Na levering? Zo niet, waarom?
  • Welke vorm van gebrek is aan de orde en valt deze al dan niet onder de toepassing van de waarborg?
  • Welke schadeposten worden vergoed en welke schadeposten blijven ten laste van de verzekerde?
  • Wat met de vergoeding van economische schade geleden door de benadeelde?

Prix

  • Prix: € 450 (HTVA)

Comment payer?

Inscrivez-vous

Accréditations

OVB: la demande d'accréditation est en cours.

FSMA (500060A) - verzekeringen: accréditation à concurrence de 6,00 de formation.

Endroit

Congrescentrum Ter Elst

Kattenbroek 1
2650 Edegem (Antwerpen)

Voir les directions

View locations

Questions?

Posez votre question à Barbara Castermans

barbara.castermans@confocus.be

Plus de données de contact

Orateurs