seminarie

Ondernemingsverzekeringen: juridische en verzekeringstechnische knelpunten van productaansprakelijkheid en B.A. na levering

09 février 2018 @ 09:00 - 17:00

Berchem (Antwerpen)

Inscrivez-vous Imprimer session

Introduction

Met de verzekering B.A. Na Levering bedoelen wij de verzekering die een waarborg biedt voor schade veroorzaakt aan derden hetzij  door producten na hun levering hetzij door werken na hun uitvoering. De afhandeling van schadegevallen in het kader van deze verzekering geeft vaak aanleiding tot betwistingen: Is er inderdaad sprake van aansprakelijkheid en zo ja, ten laste van wie? En wat als  de verkoper of aannemer in zijn voordeel een afstand van verhaal heeft weten te bedingen. En als er sprake is van aansprakelijkheid, valt het schadegeval onder de waarborg van de B.A. Na levering en voor welke schadeposten? Met deze opleiding willen wij aan de hand van een aantal praktijkgevallen de aandacht vestigen op een aantal vaak voorkomende knelpunten bij schadegevallen waarbij beroep gedaan wordt op de waarborg B.A. Na levering. Knelpunten zowel vanuit juridisch oogpunt als vanuit verzekeringstechnisch oogpunt en met  de bedoeling om van daaruit de achterliggende principes (inclusief rechtspraak) te bespreken.  Maar ook de verschilpunten in de polisvoorwaarden van de belangrijkste spelers op de verzekeringsmarkt.

Programme

08u30
Registratie van de deelnemers en welkomstkoffie

09u00
Start van de opleiding (incl. 15' koffiepauze)

Jacques Van Keirsbilck (Risk and Insurance coach). De docent heeft meer dan 35 jaar ervaring in verzekeringen, als consultant in het kader van grote makelaarskantoren en als risk manager van respectievelijk InBev en de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel. Op vandaag is hij nog altijd actief als risk en insurance consultant waarbij hij ondernemingen coacht op het vlak van risico-analyse en daarbij aansluitende verzekeringen.

  • Welke aansprakelijkheid is betrokken en ten laste van wie?
  • Wie kan aanspraak maken op schadevergoeding en onder welke voorwaarden?
  • Wie moet wat bewijzen?
  • Zijn er mogelijkheden om aan de aansprakelijkheid te ontsnappen?
  • Welke zijn de verhaalsmogelijkheden opandere betrokken partijen?
  • Valt het schadegeval binnen de waarborg B.A. Na levering? Zo niet, waarom?

12u30
Lunch en netwerking

13u30
Vervolg van de opleiding (incl. koffiepauze)

  • Welke vorm van gebrek is aan de orde en valt deze al dan niet onder de toepassing van de waarborg?
  • Welke schadeposten worden vergoed en welke schadeposten blijven ten laste van de verzekerde?
  • Wat met de vergoeding van economische schade geleden door de benadeelde?

17u00
Einde van de opleiding

Prix

  • Prix: € 450 (HTVA)

Comment payer?

Inscrivez-vous

Accréditations

IGO: Het Instituut voor gerechtelijke opleiding neemt de inschrijvingskost van deze studiedag ten laste voor alle magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde die effectief deelnemen aan deze studiedag. Voor hen die zich inschreven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.

FSMA (500060A) - verzekeringen: Confocus is geaccrediteerd door FSMA. Deze opleiding is geaccrediteerd voor 6 opleidingspunten voor verzekeringstussenpersonen.

OVB (juridisch): accréditation à concurrence de 6 punten de formation.

Endroit

Bluepoint Antwerpen (ALM Berchem)

Filip Williotstraat 9
2600 Berchem (Antwerpen)

Voir les directions

View locations

Questions?

Posez votre question à Barbara Castermans (0473/222.152)

barbara.castermans@confocus.be

Plus de données de contact

Orateurs