seminarie

Ondernemingsverzekeringen: juridische en verzekeringstechnische knelpunten van productaansprakelijkheid en B.A. na levering

21 september 2018 @ 09:00 - 17:00

Sint-Denijs-Westrem (Gent)

Inschrijven Print sessie

Inleiding

Met de verzekering B.A. Na Levering bedoelen wij de verzekering die een waarborg biedt voor schade veroorzaakt aan derden hetzij  door producten na hun levering hetzij door werken na hun uitvoering. De afhandeling van schadegevallen in het kader van deze verzekering geeft vaak aanleiding tot betwistingen: Is er inderdaad sprake van aansprakelijkheid en zo ja, ten laste van wie? En wat als  de verkoper of aannemer in zijn voordeel een afstand van verhaal heeft weten te bedingen. En als er sprake is van aansprakelijkheid, valt het schadegeval onder de waarborg van de B.A. Na levering en voor welke schadeposten? Met deze opleiding willen wij aan de hand van een aantal praktijkgevallen de aandacht vestigen op een aantal vaak voorkomende knelpunten bij schadegevallen waarbij beroep gedaan wordt op de waarborg B.A. Na levering. Knelpunten zowel vanuit juridisch oogpunt als vanuit verzekeringstechnisch oogpunt en met  de bedoeling om van daaruit de achterliggende principes (inclusief rechtspraak) te bespreken.  Maar ook de verschilpunten in de polisvoorwaarden van de belangrijkste spelers op de verzekeringsmarkt.

Programma

08u30
Registratie van de deelnemers en welkomstkoffie

09u00
Start van de opleiding (incl. 15' koffiepauze)

Jacques Van Keirsbilck (Risk and Insurance coach). De docent heeft meer dan 35 jaar ervaring in verzekeringen, als consultant in het kader van grote makelaarskantoren en als risk manager van respectievelijk InBev en de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel. Op vandaag is hij nog altijd actief als risk en insurance consultant waarbij hij ondernemingen coacht op het vlak van risico-analyse en daarbij aansluitende verzekeringen.

  • Welke aansprakelijkheid is betrokken en ten laste van wie?
  • Wie kan aanspraak maken op schadevergoeding en onder welke voorwaarden?
  • Wie moet wat bewijzen?
  • Zijn er mogelijkheden om aan de aansprakelijkheid te ontsnappen?
  • Welke zijn de verhaalsmogelijkheden opandere betrokken partijen?
  • Valt het schadegeval binnen de waarborg B.A. Na levering? Zo niet, waarom?

12u30
Lunch en netwerking

13u30
Vervolg van de opleiding (incl. koffiepauze)

  • Welke vorm van gebrek is aan de orde en valt deze al dan niet onder de toepassing van de waarborg?
  • Welke schadeposten worden vergoed en welke schadeposten blijven ten laste van de verzekerde?
  • Wat met de vergoeding van economische schade geleden door de benadeelde?

17u00
Einde van de opleiding

Prijs

  • Prijs: € 450 (excl. btw)

Hoe betalen?

Inschrijven

Erkenningen

OVB (juridisch): erkend voor 6 punten permanente vorming.

IGO: erkenning in aanvraag.

FSMA (500060A) - verzekeringen: Confocus is geaccrediteerd door FSMA. Deze opleiding is geaccrediteerd voor 6 opleidingspunten voor verzekeringstussenpersonen.

LOCATIE

Holiday Inn Expo Gent

Maaltekouter 3
9051 Sint-Denijs-Westrem (Gent)

Routebeschrijving

View locations

Vragen

Contacteer Barbara Castermans (0473/222.152)

barbara.castermans@confocus.be

Meer contactgegevens

Sprekers