De rechtsbijstandsverzekering: actuele problemen met betrekking tot tussenkomst van de verzekeraar en betwistingen omtrent staat van kosten en ereloon

27 mars 2018 @ 18:30 - 22:00

Edegem (Antwerpen)

Inscrivez-vous Imprimer session

Programme

18u00
Registratie van de deelnemers en broodjesbuffet

18u30
Start van de opleiding (incl. koffiepauze)

Mr. Guy Heyvaert (advocaat-partner AdLex) & Mr. Jeffrey Amankwah (advocaat AdLex)

De Ombudsman van de verzekeringen wordt elk jaar opnieuw geconfronteerd met een stijgende trend van verzoeken in verband met de rechtsbijstandsverzekering. De verzekerden klagen vooral over een onterechte weigering van tussenkomst vanwege de verzekeraar en een slechte of langzame afhandeling van het dossier. De sprekers zullen zich voornamelijk toeleggen op het blootleggen van de juridische vraagstukken die aan de grondslag van het probleem liggen.

De sprekers zullen een  analyse geven van de meest voorkomende redenen van weigering tot tussenkomst. Meer bepaald, ligt de focus op de definiëring van het begrip schadegeval, de verjaringstermijn en de termijn van aangifte. Bovendien rijzen er regelmatig vragen over de dekking in de tijd in de rechtsbijstandsverzekering. De rechtsbijstandsverzekeraar tracht immers antiselectie tegen te gaan. De verzekeraar tracht dit onder meer op te lossen door een aantal specifieke clausules op te nemen in de algemene voorwaarden van de polis. Een specifiek voorbeeld hiervan betreft de zogenaamde anterioriteitsclausule. De problemen die dergelijke clausules met zich meebrengen worden uitgebreid besproken.

Ten slotte zullen de sprekers ook de actiemogelijkheden van de advocaat in geval van betwisting omtrent de staat van kosten en ereloon toelichten. De advocaat is immers geen partij aan de rechtsbijstandsverzekeringsovereenkomst. Nochtans kan de advocaat er wel rechten uit putten. Kan de advocaat de rechtsbijstandsverzekeraar rechtstreeks in rechte aanspreken? Welke stappen kan de advocaat ondernemen? Hoe gaat hij/zij best te werk?

22u00
Einde van de opleiding

Prix

  • Prix: € 220 (HTVA)

Comment payer?

Inscrivez-vous

Accréditations

IGO: Het Instituut voor gerechtelijke opleiding neemt de inschrijvingskost van deze studiedag ten laste voor alle magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde die effectief deelnemen aan deze studiedag. Voor hen die zich inschreven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.

OVB (juridisch): accréditation à concurrence de 4 punten de formation.

FSMA (500060A) - verzekeringen: Confocus is geaccrediteerd door FSMA. Deze opleiding is geaccrediteerd voor 3 opleidingspunten voor verzekeringstussenpersonen.

Endroit

Congrescentrum Ter Elst

Kattenbroek 1
2650 Edegem (Antwerpen)

Voir les directions

View locations

Questions?

Posez votre question à Barbara Castermans (0473/222.152)

[email protected]

Plus de données de contact

Orateurs