seminarie

Rechtspraakoverzicht strafrecht: strafprocesrecht en strafuitvoering | recente tendenzen in de rechtspraak van het EHRM | gerechtskosten in strafzaken | wetgevende nieuwigheden in het straf(proces)recht in 2018

31 janvier 2019 @ 09:00 - 17:00

Berchem (Antwerpen)

Inscrivez-vous Imprimer session

Programme

08u30
Registratie van de deelnemers en welkomstkoffie

09u00
Het nieuwe strafwetboek in de steigers

Mr. Kris Luyckx (advocaat-vennoot Desdalex & Universiteit Antwerpen)
Mr. Bart Verbelen (advocaat, Desdalex)

Onder impuls van Minister Geens wordt het gehele strafwetboek en het wetboek van strafvordering momenteel herschreven. De bedoeling is om tot twee coherente en leesbare wetboeken te komen, die aangepast zijn de huidige maatschappelijke visies. Een volledige tabula rasa zal plaatsvinden ten aanzien van deze antieke wetboeken. Ondertussen is er al een vergevorderd ontwerp van het nieuwe strafwetboek. Hierbij ligt de nadruk minder op repressie en meer op herstel, rehabilitatie en reïntegratie. Zo zal bijvoorbeeld de rechter bij het opleggen van een straf verplicht moeten rekening houden met het wettelijk omschreven strafdoel. Bovendien worden alle principes die we kennen uit het nationaal en internationaal strafrecht voortaan uitdrukkelijk gecodificeerd. De leden van de Commissie voor de hervorming van het strafrecht hebben zich teruggetrokken. De vraag stelt zich in welke mate van dit wetenschappelijk gefundeerde ontwerp zal worden afgeweken om tot een politiek gedragen wet te komen. Meester Luyckx belicht het ontwerp en geeft een stand van zaken.

10u30
Koffiepauze

11u00
De nieuwe wetboeken van strafvordering en strafuitvoering: quo vadis?

Mr. Kris Luyckx (advocaat-vennoot, Desdalex & Universiteit Antwerpen)
Mr. Bart Verbelen (advocaat, Desdalex)

Voor het nieuwe wetboek van strafvordering is er nog geen ontwerp van tekst beschikbaar.
Mr. Luyckx en Mr. Verbelen kregen de kans om één van de voorontwerpen in te kijken. Op basis van dit voorontwerp, alsook van de communicaties van Minister Geens, wordt een tipje van de sluier opgelicht. Er wordt vooral toegespitst op de ontdubbeling van het vooronderzoek, de rol van de onderzoeksrechter en het openbaar ministerie, de rechten van de partijen in het vooronderzoek en de regeling van de nietigheden. Er bestaat nog geen definitief politiek standpunt over het ontwerp van dit wetboek, doch de uiteenzetting geeft u een idee van wat ons te wachten staat.

Tot slot wordt ook ingegaan op het ontwerp van wetboek van strafuitvoering. De wijze waarop straffen worden uitgevoerd vormen al sinds mensenheugenis een discussiepunt. In het toekomstige wetboek worden de doelen van de strafuitvoering uitdrukkelijk opgesomd. In de presentatie wordt gedetailleerd ingegaan op de hervormingen die worden doorgevoerd. Of het ontwerp aansluit bij de ambitieuze politieke doelstellingen of dat er eerder sprake is van oude wijn in nieuwe zakken verneemt u op het einde van deze uiteenzetting.

12u30
Lunch

13u30
Recente tendenzen in de rechtspraak van het EHRM

Prof. dr. Joachim Meese, hoofddocent, Universiteit Antwerpen en Advocaat, Advocatenkantoor Joachim Meese

In deze sessie zal aandacht besteed worden aan een aantal recente tendensen in de rechtspraak van het EHRM en de invulling ervan in de Belgische rechtspraak. Daarbij zullen onder meer de volgende onderwerpen worden belicht:

  • het getuigenverhoor in strafzaken (o.a. na het arrest Schatschaschwili)
  • het recht op bijstand en het recht op een eerlijk proces (o.a. na de arresten Ibrahim en Simeonovi, en uiteraard ook het recente arrest Beuze t. België)
  • het onrechtmatig verkregen bewijs (o.a. na de arresten Kalneniene en het recente arrest Zhang)
  • de minimale vereisten inzake detentie

15u00
Koffiepauze

15u30
Wetgevende nieuwigheden in het straf(proces)recht in 2018

Prof. Dr. Daniel De Wolf, Professor, Vrije Universiteit Brussel

Kan u nog de bomen door het bos zien? De vloed aan wetgeving is bijna niet meer te overzien in het strafrecht en strafprocesrecht. In 2018 was dit niet anders. Daarom wordt in deze lezing ingegaan op een aantal wetten die afgekondigde werden in het voorbije jaar. Daarbij wordt vooral gefocust op de hoofdlijnen van de diverse hervormingen. Volgende thema’s/wetten komen o.m. aan bod: de wetten diverse bepalingen, de spijtoptanten en burgerinfiltranten, de hervorming van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersoon, de strafbaarheid van abortus. Ook worden de gerechtskosten in strafzaken besproken.

17u00
Einde van de studiedag

Prix

  • Prix: € 400 (HTVA)

Comment payer?

Inscrivez-vous

Accréditations

IGO: Het Instituut voor gerechtelijke opleiding neemt de inschrijvingskost van deze studiedag ten laste voor alle magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde die effectief deelnemen aan deze studiedag. Voor hen die zich inschreven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.

OVB: accréditation à concurrence de 6 punten de formation.

Endroit

Bluepoint Antwerpen (ALM Berchem)

Filip Williotstraat 9
2600 Berchem (Antwerpen)

Voir les directions

View locations

Questions?

Posez votre question à Barbara Castermans (0473/222.152)

barbara.castermans@confocus.be

Plus de données de contact

Orateurs