seminarie

Studiereeks voor (toekomstige) schuldbemiddelaars: uw eerste stappen als schuldbemiddelaar: wat zijn de kosten en erelonen die een schuldbemiddelaar kan aanrekenen | wat indien er onvoldoende fondsen ter beschikking zijn?

31 mai 2018 @ 13:00 - 17:00

Edegem (Antwerpen)

Inscrivez-vous Imprimer session

Introduction

Schuldbemiddelaar worden?

In de toekomst zullen niet alleen de openbare of privéschuldbemiddelingsdiensten, maar ook de advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders die als  schuldbemiddelaar willen optreden, erkend moeten worden door de bevoegde overheid.

Bent u schuldbemiddelaar? Of heeft u ambitie om u te specialiseren in deze materie? Verhoog de kansen dat u wordt aangesteld. Doorgaans werken de rechtbanken met lijsten van personen die in het verleden reeds hebben aangetoond dat zij bemiddelingsopdrachten tot een goed einde hebben gebracht.

Onze ‘studiereeks voor schuldbemiddelaars’ komt in aanmerking om op de lijst van schuldbemiddelaars te komen.

Programme

12u30
Registratie van de deelnemers en broodjeslunch

13u00
Uw eerste stappen als schuldbemiddelaar: wat zijn de kosten en erelonen die een schuldbemiddelaar kan aanrekenen | wat indien er onvoldoende fondsen ter beschikking zijn? (incl. koffiepauze)

Wat zijn de kosten en erelonen die een schuldbemiddelaar kan aanrekenen? Wat indien er onvoldoende fondsen ter beschikking zijn?

Eerste stappen die u bij de opstart van een dossier dient te zetten als schuldbemiddelaar.

Actualia CSR: selectie uit de rechtspraak
De uiteenzetting brengt de actuele evoluties met betrekking tot de collectieve schuldenregeling in beeld aan de hand van een overzicht van het afgelopen jaar. Tijdens de uiteenzetting wordt vooreerst de rechtspraak van de hoogste rechtscolleges (Hof van Cassatie, Grondwettelijk Hof) toegelicht, waarna, inzonderheid aan de hand van “juridat”, vooral niet via de klassieke juridische tijdschriften gepubliceerde rechtspraak wordt gesignaleerd. De uiteenzetting wil niet enkel schuldbemiddelaars up to date houden, maar wil iedereen die als professional bij de collectieve schuldenregeling betrokken is relevante nieuwe rechtspraak signaleren en tegelijk de hoogtepunten van de procedure even in herinnering brengen.

17u00
Einde van de opleiding en kans tot vraagstelling

Prix

  • Prix: € 200 (HTVA)

Comment payer?

Inscrivez-vous

Accréditations

OVB (juridisch): accréditation à concurrence de 4 punten de formation.

Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders (juridisch): accréditation à concurrence de 3 punten de formation.

Nationale Kamer van Notarissen: accréditation à concurrence de 4 uur de formation.

Endroit

Congrescentrum Ter Elst

Kattenbroek 1
2650 Edegem (Antwerpen)

Voir les directions

View locations

Questions?

Posez votre question à Barbara Castermans (0473/222.152)

barbara.castermans@confocus.be

Plus de données de contact

Orateurs