seminarie

Studiereeks voor (toekomstige) schuldbemiddelaars: uw eerste stappen als schuldbemiddelaar: wat zijn de kosten en erelonen die een schuldbemiddelaar kan aanrekenen | wat indien er onvoldoende fondsen ter beschikking zijn?

05 juli 2018 @ 13:00 - 17:00

Leuven

Inschrijven Print sessie

Programma

12u30
Registratie van de deelnemers en broodjeslunch

13u00
Uw eerste stappen als schuldbemiddelaar: wat zijn de kosten en erelonen die een schuldbemiddelaar kan aanrekenen | wat indien er onvoldoende fondsen ter beschikking zijn? (incl. koffiepauze)

Wat zijn de kosten en erelonen die een schuldbemiddelaar kan aanrekenen? Wat indien er onvoldoende fondsen ter beschikking zijn? 

Eerste stappen die u bij de opstart van een dossier dient te zetten als schuldbemiddelaar.

Actualia CSR: selectie uit de rechtspraak.
De uiteenzetting brengt de actuele evoluties met betrekking tot de collectieve schuldenregeling in beeld aan de hand van een overzicht van het afgelopen jaar. Tijdens de uiteenzetting wordt vooreerst de rechtspraak van de hoogste rechtscolleges (Hof van Cassatie, Grondwettelijk Hof) toegelicht, waarna, inzonderheid aan de hand van “juridat”, vooral niet via de klassieke juridische tijdschriften gepubliceerde rechtspraak wordt gesignaleerd. De uiteenzetting wil niet enkel schuldbemiddelaars up to date houden, maar wil iedereen die als professional bij de collectieve schuldenregeling betrokken is relevante nieuwe rechtspraak signaleren en tegelijk de hoogtepunten van de procedure even in herinnering brengen.

17u00
Einde van de opleiding en kans tot vraagstelling

Prijs

  • Prijs: € 200 (excl. btw)

Hoe betalen?

Inschrijven

Erkenningen

OVB (juridisch): erkend voor 4 punten permanente vorming.

Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders (juridisch): erkend voor 3 punten permanente vorming.

Nationale Kamer van Notarissen: erkend voor 4 uur permanente vorming.

LOCATIE

Novotel Leuven

Vuurkruisenlaan 4
3000 Leuven

Routebeschrijving

View locations

Vragen

Contacteer Barbara Castermans (0473/222.152)

barbara.castermans@confocus.be

Meer contactgegevens

Sprekers