seminarie

Studiereeks voor (toekomstige) schuldbemiddelaars: hervorming van zakelijke zekerheden op roerende goederen - de nieuwe pandwet

28 mei 2018 @ 13:00 - 17:00

Kessel-Lo (Leuven)

Inschrijven Print sessie

Inleiding

Schuldbemiddelaar worden?

In de toekomst zullen niet alleen de openbare of privéschuldbemiddelingsdiensten, maar ook de advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders die als  schuldbemiddelaar willen optreden, erkend moeten worden door de bevoegde overheid.

Bent u schuldbemiddelaar? Of heeft u ambitie om u te specialiseren in deze materie? Verhoog de kansen dat u wordt aangesteld. Doorgaans werken de rechtbanken met lijsten van personen die in het verleden reeds hebben aangetoond dat zij bemiddelingsopdrachten tot een goed einde hebben gebracht.

Onze ‘studiereeks voor schuldbemiddelaars’ komt in aanmerking om op de lijst van schuldbemiddelaars te komen.

Programma

12u30
Registratie van de deelnemers en broodjeslunch

13u00
Hervorming van zakelijke zekerheden op roerende goederen (incl. koffiepauze)

Mevr. Sandra Callewaert (doctoraatsonderzoeker bij de vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht, UGent)

Met de wet van 11 juli 2013 heeft de wetgever het stelsel van de zakelijke zekerheden op roerende goederen grondig hervormd. De grootste nieuwigheid is de invoering van een bezitloos pandrecht, dat onderworpen is aan publiciteit in een nieuw op te richten pandregister. Vertragingen bij de ontwikkeling van dit nieuwe publiciteitssysteem hebben echter geleid tot herhaaldelijk uitstel van de inwerkingtreding van de hervorming. Ondertussen heeft een reparatiewet van 25 december 2016 het nieuwe pandrecht en de werking van het pandregister verder op punt gesteld en verfijnd. Momenteel ziet het ernaar uit dat de hervorming effectief in werking zal treden op 1 januari 2018. Deze uiteenzetting beoogt eerst een algemeen overzicht van de hervorming te geven, gevolgd door een gedetailleerde bespreking van het nieuwe pandrecht en de andere zakelijke zekerheden waaraan de hervorming raakt, namelijk het eigendomsvoorbehoud en het retentierecht. Hierbij zal ook uitgebreide aandacht gaan naar rangconflicten met andere zakelijke zekerheden.

17u00
Einde van de opleiding en kans tot vraagstelling

Prijs

  • Prijs: € 200 (excl. btw)

Hoe betalen?

Inschrijven

Erkenningen

Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders (juridisch): erkend voor 3 punten permanente vorming.

Nationale Kamer van Notarissen: erkend voor 4 uur permanente vorming.

OVB (juridisch): erkend voor 4 punten permanente vorming.

LOCATIE

Leuven Park Inn by Radisson

Martelarenlaan 36
3010 Kessel-Lo (Leuven)

Routebeschrijving

View locations

Vragen

Contacteer Barbara Castermans (0473/222.152)

barbara.castermans@confocus.be

Meer contactgegevens

Sprekers