Zomerse milieudag 2019 | BODEM EN SANERINGEN: huidige stand van zaken van de bodem(regelgeving) | bodemdecreet | procedures | wijzigingen van VLAREBO sinds 01/04/2019 | 2036doelstelling | activeringsbeleid en instrumenten | de nieuwe regeling grondverzet vanaf 01/04/2019 | bodemsaneringstechnieken

28 augustus 2019 @ 09:00 - 17:00

Sint-Denijs-Westrem (Gent)

Inschrijven Print sessie

Programma

Het principe: opleiding à la carte.

Deze “zomerse milieudag” maakt onderdeel uit van een nieuw zomercongres. Tijdens elk tijdslot kunt u een andere themazaal kiezen of u blijft een volledige dag in één zaal zitten. U kiest en mixt en stelt zo uw eigen opleidingsprogramma samen.

3 themazalen
  • Afval en materialenbeheer
  • Bodem en saneringen
  • VLAREM
9 topsprekers

Binnen elk thema staan de beste experten u te woord.

18 uur permanente vorming op 3 dagen

Met 6 uur permanente vorming per dag haalt u op drie zomerse opleidingsdagen meer dan de helft van de uren voor uw permanente vorming 2019.

Prijs

  • Prijs: € 400 (excl. btw)

Hoe betalen?

Inschrijven

Erkenningen

Alimento: Confocus is een door ALIMENTO gecertificeerde opleidingsverstrekker. Bedienden uit het PC220 en arbeiders uit het PC118 maken aanspraak op een financiële tussenkomst van het sectorfonds. Meer info via www.alimento.be

Milieucoördinatoren: erkend voor 6 uur permanente vorming.

Bodemsaneringsdeskundige: De themzaal "bodem en saneringen" komt voor 6,5u in aanmerking als bijscholing voor bodemsaneringsdeskundigen zoals vermeld in VLAREL art. 53/3 §1 9° - met het aanwezigheidsattest dat u van Confocus ontvangt, kan u zelf uw uren opleiding inbrengen bij OVAM.

LOCATIE

Holiday Inn Expo Gent

Maaltekouter 3
9051 Sint-Denijs-Westrem (Gent)

Routebeschrijving

View locations

Vragen

Contacteer Barbara Castermans (0473/222.152)

[email protected]

Meer contactgegevens

Sprekers