Sociale verkiezingen anno 2020: praktisch seminar voor een goede voorbereiding

07 juni 2019 @ 09:00 - 12:30

Antwerpen

Inschrijven Print sessie

Programma

08u30
Registratie van de deelnemers en welkomstkoffie

09u00
Start van de opleiding (incl. koffiepauze)

De sociale verkiezingen van mei 2020 lijken nog veraf, maar toch is het verstandig nu al aan de voorbereiding te beginnen. Diverse elementen zijn van essentieel belang voor de procedure, zoals de omschrijving van de technische bedrijfseenheid en het aantal tewerkgestelde werknemers. In afwachting van de verkiezingen moet u nagaan wat u proactief nog kunt doen tijdens de referentieperiode en welke maatregelen u moet nemen om uw sociale verkiezingen in goede, gecontroleerde en controleerbare banen te leiden.

Volgende vragen komen aan bod:

 • Wat zijn sociale verkiezingen?
 • Moet u altijd sociale verkiezingen organiseren?
 • Technische bedrijfseenheid: what’s in a name?
  • Welke sociale en economische criteria spelen een rol?
  • Moet je sociale verkiezingen organiseren voor alle vestigingen samen en/of voor alle vennootschappen in de groep?
  • Kan één NV uit meerdere technische bedrijfseenheden bestaan?
  • Wanneer moeten verschillende juridische entiteiten worden samengevoegd?
  • Kunnen verkiezingen vermeden worden door de juridische entiteit op te splitsen?
  • Wat is de impact van structuurwijzigingen – die zich in de loop van 2019 voordoen – zoals fusies, splitsingen, overdracht van onderneming, e.d.
  • Op welk ogenblik wordt de aard van technische bedrijfseenheid beoordeeld?
 • Wie moet u meerekenen in het aantal tewerkgestelde werknemers?
  • Hoe wordt de gemiddelde tewerkstelling berekend?
  • Deeltijdse werknemers, arbeidsongeschikte werknemers, werknemers in tijdskrediet, tijdelijke werknemers, uitzendkrachten, studenten: meetellen of niet?
 • Is een akkoord met uw vakorganisaties om geen verkiezingen te organiseren, geldig?
 • Zijn er sancties als u geen sociale verkiezingen organiseert?
 • Wie is en wat is de relevantie van “leidinggevend personeel” en van “kaderlid”?
 • Wie kan zich kandidaat stellen en moet je elke kandidatuur aanvaarden?
 • Hoeveel werknemersvertegenwoordigers zijn er in uw onderneming?
 • Ontslagbescherming van afgevaardigden: wat houdt dat in?

We sluiten het seminarie af met een aantal oefeningen.

12u30
Einde van de opleiding en mogelijkheid tot vraagstelling

Prijs

 • Prijs: € 200 (excl. btw)

Hoe betalen?

Inschrijven

Erkenningen

OVB: erkend voor 3 punten permanente vorming.

Locatie

Antwerpen (locatie weldra online)

De locatie komt weldra online en staat ook in de herinneringsmail
2000 Antwerpen

Routebeschrijving

Meer info over onze locaties

Vragen

Contacteer Barbara Castermans (0473/222.152)

[email protected]

Meer contactgegevens

Sprekers