Strafrecht en strafprocesrecht: de wetten van 5 mei 2019, de straf(proces)rechtelijke aspecten toegelicht

13 december 2019 @ 13:30 - 17:00

Borgerhout (Antwerpen)

Inschrijven Print sessie

Programma

13u00
Registratie van de deelnemers en broodjes

13u30
Start van de opleiding (incl. korte koffiepauze)

Prof. Daniël De Wolf (VUB)

Op 24 mei 2019 verschenen drie wetten van 5 mei 2019. De eerste, de “Wet houdende diverse bepalingen in strafzaken en inzake erediensten, en tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie en van het Sociaal Strafwetboek”, die niet minder dan 29 hoofdstukken en 200 artikelen omvat, de andere de “Wet houdende diverse bepalingen inzake informatisering van Justitie, modernisering van het statuut van rechters in ondernemingszaken en inzake de notariële aktebank”, die 20 Titels en 157 artikelen omvat en ten derde en ten slotte, de korte wet van 2 artikelen “tot invoeging van een artikel 55bis in het Strafwetboek, wat de herhaling betreft”.

Deze wetten bevatten een hoog aantal disparate bepalingen die talloze gebieden van het strafrecht en het strafprocesrecht beïnvloeden. In deze opleidingssessie wordt een eerste commentaar verstrekt bij deze bepalingen en wordt getracht de practicus door het wetgevend labyrint te leiden. Steeds is er aandacht naar het waarom van de wijziging en hoe de nieuwe regeling er nu uitziet.
De volgende onderwerpen komen o.m. aan bod: Inzage strafdossiers, Centraal strafregister, Register gerechtelijke experts, Zittingsbladen, Herhaling, Strafrechtelijk kortgeding, correcties BOM en BIM, Banrekeningen, Witwassen, Audiovisueel verhoor minderjarigen, Hof van Assisen, Voortvluchtige, Uitlevering en EAB, Europees Openbaar Ministerie, Oorlogsmisdaden, Terrorisme, Samenstelling rechtbanken, Europees Openbaar Ministerie, Euthanasie, Negationisme en racisme, Voorlopige hechtenis, Externe rechtspositie gedetineerden, Huishoudelijk geweld, Internering.

17u00
Einde van de opleiding en mogelijkheid tot vraagstelling

Prijs

  • Prijs: € 200 (excl. btw)

Hoe betalen?

Inschrijven

Erkenningen

IGO: erkenning in aanvraag.

OVB: erkend voor 3 punten permanente vorming.

LOCATIE

Van der Valk Hotel Antwerpen

Luitenant Lippenslaan 66
2140 Borgerhout (Antwerpen)

Routebeschrijving

View locations

Vragen

Contacteer Barbara Castermans (0473/222.152)

[email protected]

Meer contactgegevens

Sprekers