seminarie

Strafrecht anno 2018: het nieuwe strafwetboek en het nieuwe wetboek strafvordering in de steigers | Hof van Assisen, quo vadis?

22 februari 2018 @ 18:30 - 22:00

Sint-Denijs-Westrem (Gent)

Inschrijven Print sessie

Programma

18u00
Registratie van de deelnemers en broodjesbuffet

18u30
Het nieuwe strafwetboek en het nieuwe wetboek strafvordering in de steigers | Hof van Assisen, quo vadis? (incl. koffiepauze)

Mr. Kris Luyckx (advocaat-vennoot Desdalex)
Mr. Koen De Backer (advocaat Desdalex)

Onder impuls van Minister Geens wordt het gehele strafwetboek en het wetboek van strafvordering momenteel herschreven.
De bedoeling is om tot twee coherente en leesbare wetboeken te komen, die aangepast zijn de huidige maatschappelijke visies.
Een volledige tabula rasa zal plaatsvinden ten aanzien van deze antieke wetboeken.
Ondertussen is er al een vergevorderd ontwerp van het nieuwe strafwetboek. Hierbij ligt de nadruk minder op repressie en meer op herstel, rehabilitatie en reïntegratie.
Zo zal bijvoorbeeld de rechter bij het opleggen van een straf verplicht moeten rekening houden met het wettelijk omschreven strafdoel.
Bovendien worden alle principes die we kennen uit het nationaal en internationaal strafrecht voortaan uitdrukkelijk gecodificeerd.
Voor het nieuwe wetboek van strafvordering is er nog geen ontwerp van tekst beschikbaar.
Mr. Luyckx en Mr. De Backer kregen de kans om één van de voorontwerpen in te kijken.
Op basis van dit voorontwerp, alsook van de communicaties van Minister Geens, wordt een tipje van de sluier opgelicht.
Er wordt vooral toegespitst op de ontdubbeling van het vooronderzoek, de rol van de onderzoeksrechter en het openbaar ministerie, de rechten van de partijen in het vooronderzoek en de regeling van de nietigheden. Er bestaat nog geen definitief politiek standpunt over het ontwerp van dit wetboek, doch de uiteenzetting geeft u een idee van wat ons te wachten staat.
Ten slotte wordt er ook kort ingegaan op de toekomst van het Hof van Assisen, in het bijzonder na het arrest van het Grondwettelijk Hof van 12 december 2017.

22u00
Einde van de opleiding en kans tot vraagstelling

Prijs

  • Prijs: € 220 (excl. btw)

Hoe betalen?

Inschrijven

Erkenningen

OVB (juridisch): erkend voor 4 punten permanente vorming.

IGO: Het Instituut voor gerechtelijke opleiding neemt de inschrijvingskost van deze studiedag ten laste voor alle magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde die effectief deelnemen aan deze studiedag. Voor hen die zich inschreven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.

LOCATIE

Holiday Inn Expo Gent

Maaltekouter 3
9051 Sint-Denijs-Westrem (Gent)

Routebeschrijving

View locations

Vragen

Contacteer Barbara Castermans (0473/222.152)

barbara.castermans@confocus.be

Meer contactgegevens

Sprekers