Strafrecht anno 2018: het nieuwe strafwetboek en het nieuwe wetboek strafvordering in de steigers | Hof van Assisen, quo vadis?

25 januari 2018 @ 13:30 - 17:00

Hasselt

Inschrijven Print sessie

Programma

13u00
Registratie van de deelnemers en broodjeslunch

13u30
Het nieuwe strafwetboek en het nieuwe wetboek strafvordering in de steigers | Hof van Assisen, quo vadis? (incl. koffiepauze)

Kris Luyckx, advocaat-vennoot Desdalex

Korte inhoude weldra online

17u00
Einde van de opleiding en kans tot vraagstelling

Prijs

  • Prijs: € 220 (excl. btw)

Hoe betalen?

Inschrijven

Erkenningen

OVB (juridisch): erkend voor 4 punten permanente vorming.

IGO: Het Instituut voor gerechtelijke opleiding neemt de inschrijvingskost van deze studiedag ten laste voor alle magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde die effectief deelnemen aan deze studiedag. Voor hen die zich inschreven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.

LOCATIE

Radisson Blu

St. Jozefstraat 10.2.2
3500 Hasselt

Routebeschrijving

View locations

Vragen

Contacteer Barbara Castermans (0473/222.152)

[email protected]

Meer contactgegevens

Sprekers