Strafrecht anno 2018: het nieuwe strafwetboek en het nieuwe wetboek strafvordering in de steigers | Hof van Assisen, quo vadis?

25 janvier 2018 @ 13:30 - 17:00

Hasselt

Inscrivez-vous Imprimer session

Programme

13u00
Registratie van de deelnemers en broodjeslunch

13u30
Het nieuwe strafwetboek en het nieuwe wetboek strafvordering in de steigers | Hof van Assisen, quo vadis? (incl. koffiepauze)

Kris Luyckx, advocaat-vennoot Desdalex

Korte inhoude weldra online

17u00
Einde van de opleiding en kans tot vraagstelling

Prix

  • Prix: € 220 (HTVA)

Comment payer?

Inscrivez-vous

Accréditations

OVB (juridisch): accréditation à concurrence de 4 punten de formation.

IGO: Het Instituut voor gerechtelijke opleiding neemt de inschrijvingskost van deze studiedag ten laste voor alle magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde die effectief deelnemen aan deze studiedag. Voor hen die zich inschreven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.

Endroit

Radisson Blu

St. Jozefstraat 10.2.2
3500 Hasselt

Voir les directions

View locations

Questions?

Posez votre question à Barbara Castermans (0473/222.152)

[email protected]

Plus de données de contact

Orateurs