Strafrecht anno 2018: (inschrijven niet meer mogelijk) strafrecht, strafprocesrecht en strafuitvoering: quo vadis?

22 november 2018 @ 18:30 - 22:00

Hasselt

Inschrijven

Programma

18u00
Registratie van de deelnemers en broodjesbuffet

18u30
Start van de opleiding

Mr. Kris Luyckx (advocaat-vennoot Desdalex & gastdocent Universiteit Antwerpen)
 Mr. Bart Verbelen (advocaat Desdalex)

Onder impuls van Minister Geens wordt het gehele strafwetboek en het wetboek van strafvordering momenteel herschreven. De bedoeling is om tot twee coherente en leesbare wetboeken te komen, die aangepast zijn de huidige maatschappelijke visies. Een volledige tabula rasa zal plaatsvinden ten aanzien van deze antieke wetboeken. Ondertussen is er al een vergevorderd ontwerp van het nieuwe strafwetboek. Hierbij ligt de nadruk minder op repressie en meer op herstel, rehabilitatie en reïntegratie. Zo zal bijvoorbeeld de rechter bij het opleggen van een straf verplicht moeten rekening houden met het wettelijk omschreven strafdoel.
Bovendien worden alle principes die we kennen uit het nationaal en internationaal strafrecht voortaan uitdrukkelijk gecodificeerd.
De leden van de Commissie voor de hervorming van het strafrecht hebben zich teruggetrokken. De vraag stelt zich in welke mate van dit wetenschappelijk gefundeerde ontwerp zal worden afgeweken om tot een politiek gedragen wet te komen. Meester Luyckx belicht het ontwerp en geeft een stand van zaken.

Voor het nieuwe wetboek van strafvordering is er nog geen ontwerp van tekst beschikbaar.
Mr. Luyckx en Mr. Verbelen kregen de kans om één van de voorontwerpen in te kijken. Op basis van dit voorontwerp, alsook van de communicaties van Minister Geens, wordt een tipje van de sluier opgelicht. Er wordt vooral toegespitst op de ontdubbeling van het vooronderzoek, de rol van de onderzoeksrechter en het openbaar ministerie, de rechten van de partijen in het vooronderzoek en de regeling van de nietigheden. Er bestaat nog geen definitief politiek standpunt over het ontwerp van dit wetboek, doch de uiteenzetting geeft u een idee van wat ons te wachten staat.

Tot slot wordt ook ingegaan op het ontwerp van wetboek van strafuitvoering. De wijze waarop straffen worden uitgevoerd vormen al sinds mensenheugenis een discussiepunt. In het toekomstige wetboek worden de doelen van de strafuitvoering uitdrukkelijk opgesomd. In de presentatie wordt gedetailleerd ingegaan op de hervormingen die worden doorgevoerd. Of het ontwerp aansluit bij de ambitieuze politieke doelstellingen of dat er eerder sprake is van oude wijn in nieuwe zakken verneemt u op het einde van deze uiteenzetting.

22u00
Einde van de opleiding

Prijs

  • Prijs: € 220 (excl. btw)

Hoe betalen?

Inschrijven

Erkenningen

OVB: erkend voor 4 punten permanente vorming.

IGO: Het Instituut voor gerechtelijke opleiding neemt de inschrijvingskost van deze studiedag ten laste voor alle magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde die effectief deelnemen aan deze studiedag. Voor hen die zich inschreven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.

Locatie

Hogeschool PXL-Congress

Elfde-Liniestraat 23a - Gebouw D (1e verdieping)
3500 Hasselt

Routebeschrijving

Vragen

Contacteer Barbara Castermans (0473/222.152)

barbara.castermans@confocus.be

Meer contactgegevens

Sprekers

Pin It on Pinterest

Share This