seminarie

Taxatieleer / Waardebepaling in de praktijk 2017: is uw schatting correct?

12 septembre 2017 @ 09:00 - 18:00

Hasselt

Inscrivez-vous Imprimer session

Introduction

Het schatten of taxeren van de waarde van vastgoed is een multidisciplinaire specialiteit die behoort tot de beroepsactiviteiten van de landmeter-expert en de notaris. Kennis van verscheidene taxatiestandaarden, het begrippenkader en schattingsmethodieken is hierbij van cruciaal belang. De landmeter-expert en notaris kan de waarde van vastgoed taxeren via een aantal courante schatttingsmethodes. Bij eenvoudige schattingsopdrachten wordt voornamelijk de vergelijkende methode toegepast. Wanneer een vastgoedobject een inkomen genereert, kan de waarde ervan worden getaxeerd door het vooropstellen van een rendementsverwachting. Voor het schatten van vastgoed waarvan geen marktinformatie beschikbaar is en die geen commerciële exploitatie hebben, kan men beroepen op de kostenbenadering. Het seminarie ‘Taxatieleer in de praktijk’ start aanvankelijk met een korte theoretische beschouwing over het begrippenkader en de verscheidene taxatiestandaarden. Hierbij wordt o.a. bijzondere aandacht geschonken aan het recent kwaliteitscharter schattingsverslagen. Vervolgens worden de courante schattingsmethodes besproken en toegelicht met voorbeelden uit de praktijk.

Programme

08u30
Registratie van de deelnemers en welkomstkoffie

In voor- en namiddag is er een koffiepauze voorzien, tijdens middag is er een lunch voorzien

09u00
Taxatieleer / Waardebepaling in de praktijk 2017: is uw schatting correct?

Standaarden inzake taxatie / waardebepaling 

  • International Valuation Standards (IVS)
  • Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS)
  • The European Group of Valuers’ Associations (TEGoVA)
  • Kwaliteitscharter schattingsverslagen

Bespreking en toelichting van courante schattingsmethodes met voorbeelden uit de praktijk

  • Methode van vergelijkingspunten
  • Kapitalisatiemethode
  • Vervangingswaardemethode

18u00
Einde van het seminarie

Prix

  • Prix: € 300 (HTVA)

Comment payer?

Inscrivez-vous

Accréditations

Nationale Kamer van Notarissen: accréditation à concurrence de 6,00 de formation.

Landmeter-experten: accréditation à concurrence de 4,00 de formation.

BIV: accréditation à concurrence de 7,00 de formation.

Orde van Architecten: accréditation à concurrence de 7,00 de formation.

Endroit

Corda Campus Hasselt (Blok 1)

Kempische Steenweg 293
3500 Hasselt

Voir les directions

View locations

Questions?

Posez votre question à Barbara Castermans

barbara.castermans@confocus.be

Plus de données de contact

Orateurs