Prof. dr. em. Aloïs Van Oevelen & Mr. Simon Deryckere lichten de actuele ontwikkelingen in het contractuele verbintenissenrecht toe: invalshoek van de rechtspraak van het Hof van Cassatie van de jongste vijf jaar | het aankomende, nieuwe verbintenissenrecht

11 juni 2020 @ 13:00 - 17:15

Borgerhout (Antwerpen)

Inschrijven Print sessie

Programma

12u30
Registratie van de deelnemers en broodjes

13u00
Actuele ontwikkelingen in het contractuele verbintenissenrecht, belicht vanuit de invalshoek van de rechtspraak van het Hof van Cassatie van de jongste vijf jaar

Prof. dr. em. Alois Van Oevelen, Universiteit Antwerpen

– de overeenkomst intuïtu personae
– de wilsovereenstemming
– de dwaling
– het voorwerp
– de oorzaak
– het regime van de nietigheden
– de gevolgen voor algemene rechtverkrijgenden
– de uitvoering te goeder trouw
– de contractuele aansprakelijkheid
– de overmacht
– de samenloop van aansprakelijkheden
– de ingebrekestelling
– de exceptie van niet-uitvoering
– de ontbinding wegens wanprestatie
– de opzegging van de overeenkomst
– de contractoverdracht
– het beding ten behoeve van een derde
– de pauliaanse vordering
– de sterkmaking
– de vermogensverschuiving zonder oorzaak
– de voorwaardelijke verbintenissen
– de overdracht van schuldvordering
– het tenietgaan van verbintenissen

15u00
Koffiepauze

15u15
Twee grote bewegingen hertekenen het landschap van het contractenrecht. Laat u niet verrassen. Wie alert is, kan ook nu al gebruik maken van de nieuwe mogelijkheden

Mr. Simon Deryckere, Advocaat Athena Law

 1. Wetsvoorstel dd. 3 april 2019 – nieuw Boek V B.W.
  1. Algemeen kader nieuw B.W.
  2. Inwerkingtreding
  3. Krachtlijnen nieuw contractenrecht
  4. Bijzondere topics o.m.:
   1. Elektronisch contracteren
   2. Algemene voorwaarden
   3. Wilsgebreken
   4. Nietigheden
   5. Rechtsmisbruik
   6. Imprevisie
   7. Exceptio timoris
   8. Anticipatory breach
  5. Krachtlijnen nieuw aansprakelijkheidsrecht?
  6. Gemeenschappelijke bepalingen
 2. Wet dd. 4 april 2019 inzake B2B verhoudingen
  1. Drie onderscheiden luiken
  2. Inwerkingtreding
  3. De onrechtmatige bedingen
   1. Algemene norm
   2. Zwarte lijst
   3. Grijze lijst
  4. Verhouding met nieuw Boek V B.W.?

17u15
Einde van de studienamiddag

Prijs

 • Prijs: € 200 (excl. btw)

Hoe betalen?

Inschrijven

Erkenningen

Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders (juridisch): Aanwezige gerechtsdeurwaarders ontvangen na de opleiding een (administratief) aanwezigheidsattest waarmee zij een "individuele post factum erkenningsaanvraag" op PE-Online kunnen indienen. Let op: u dient dit binnen de 2 maanden na datum van de opleiding door te geven!

OVB: erkend voor 4 punten permanente vorming.

IGO (Instituut voor Gerechtelijke Opleiding): erkenning in aanvraag.

LOCATIE

Van der Valk Hotel Antwerpen

Luitenant Lippenslaan 66
2140 Borgerhout (Antwerpen)

Routebeschrijving

View locations

Vragen

Contacteer Barbara Castermans (0473/222.152)

[email protected]

Meer contactgegevens

Sprekers