seminarie

Actualia verbintenissenrecht: recente ontwikkelingen in de wetgeving (WER) en rechtspraak (Hof van Cassatie) in het domein van het contractuele verbintenissenrecht

01 maart 2018 @ 13:30 - 17:00

Edegem (Antwerpen)

Inschrijven Print sessie

Programma

13u00
Registratie van de deelnemers en broodjeslunch

13u30
In deze boeiende studienamiddag bespreekt Prof. Aloïs Van Oevelen (Universiteit Antwerpen) volgende topics:

 • Invloed Wetboek van Economisch Recht op het contractuele verbintenissenrecht
 • Contractvrijheid – Beperking door het verbod van rechtsmisbruik
 • ‘Gemeenschappelijk’ karakter van de dwaling
 • Gekwalificeerde benadeling
 • Bindende derdenbeslissing
 • Oorzaak
 • Het regime van de nietigheden
 • Interpretatie te goeder trouw
 • Rechtsverwerking
 • Imprevisieleer
 • Samenloop van contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid
 • Verjaringsstuitende ingebrekestelling

15u00
Koffiepauze

15u15
Vervolg

 • Anatocisme
 • Exceptie van niet-uitvoering
 • Ontbinding wegens wanprestatie
 • Opzegging
 • Pauliaanse vordering
 • Derdenbeding
 • Voorwaardelijke verbintenissen
 • Hoofdelijke verbintenissen en verbintenissen in solidum
 • Overdracht van schuldvordering
 • Tenietgaan van verbintenissen

17u00
Einde van de studienamiddag

Prijs

 • Prijs: € 220 (excl. btw)

Hoe betalen?

Inschrijven

Erkenningen

Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders (juridisch): erkend voor 3 punten permanente vorming.

OVB (juridisch): erkend voor 4 punten permanente vorming.

IGO: Het Instituut voor gerechtelijke opleiding neemt de inschrijvingskost van deze studiedag ten laste voor alle magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde die effectief deelnemen aan deze studiedag. Voor hen die zich inschreven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.

LOCATIE

Congrescentrum Ter Elst

Kattenbroek 1
2650 Edegem (Antwerpen)

Routebeschrijving

View locations

Vragen

Contacteer Barbara Castermans (0473/222.152)

barbara.castermans@confocus.be

Meer contactgegevens

Sprekers