seminarie

De verzekeringspolis B.A. Privé-leven: een grondige doorlichting van de waarborgen en de uitsluitingen

11 juni 2020 @ 13:00 - 17:15

Antwerpen

Inschrijven Print sessie

Programma

12u30
Registratie van de deelnemers en broodjesbuffet

13u00
Start van de opleiding (incl. korte koffiepauze)

Jacques Van Keirsbilck (Risk and Insurance coach) heeft meer dan 35 jaar ervaring in verzekeringen, als consultant in het kader van grote makelaarskantoren en als risk manager van respectievelijk InBev en de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel. Tot op vandaag is hij nog altijd actief als risk en insurance consultant waarbij hij ondernemingen coacht op het vlak van risico-analyse en daarbij aansluitende verzekeringen.

De polisvoorwaarden B.A. privéleven: Ze lijken allemaal hetzelfde maar ze zijn niet hetzelfde. Er is uiteraard het KB van 12 januari 1984 met betrekking tot de minimumvoorwaarden waaraan een polis B.A. privéleven moet beantwoorden. Maar het zijn minimumwaarborgen: minder bieden mag niet, meer wel. En dit verklaart waarom de polisvoorwaarden van de verschillende verzekeraars soms erg uiteenlopen. Een makelaar moet zich bewust zijn van die verschilpunten. Maar ook bij schadegeval moet de makelaar of de advocaat de polisvoorwaarden van de betrokken verzekeraar juist kunnen interpreteren.

Tijdens deze opleiding komen ondermeer de volgende onderdelen van de polis B.A. privéleven aan bod:

  • Welke aansprakelijkheid is gedekt door deze polis?
  • Wie zijn “verzekerden” in de polis? En onder welke voorwaarden zijn zij verzekerd (of niet)?
  • Hoe zit het met de schade veroorzaakt door dieren?
  • Verplaatsingen (als voetganger of als fietser) of gebruik van gemotoriseerde voertuigen of vaartuigen: wat is verzekerd en wat niet?
  • Schade veroorzaakt door brand, rook, vuur, ontploffing: wat is de relatie met de waarborg “verhaal van derden” van een brandverzekering?
  • Schade veroorzaakt door gebouwen: welke gebouwen en welke niet. En wat bij schade door bouw- of verbouwingswerken?
  • De aansprakelijkheid als bewaarder van een gebrekkige zaak: schade door de gebrekkige zaak. Maar wat bij schade aan een voorwerp dat men ontleend heeft?
  • Wat bij opzet of zware fout van een minderjarige? Genieten de ouders dan nog van de waarborg.

Wij houden de opleiding interactief: elk onderwerp wordt voorafgegaan door een concrete casus die ter beoordeling aan de deelnemers wordt voorgelegd.

17u15
Einde van de opleiding en mogelijkheid tot vraagstelling

Prijs

  • Prijs: € 200 (excl. btw)

Hoe betalen?

Inschrijven

Erkenningen

FSMA (500060A) - verzekeringen: Confocus is geaccrediteerd door FSMA. Deze opleiding is geaccrediteerd voor 4 opleidingspunten voor verzekeringstussenpersonen.

OVB: erkend voor 4 punten permanente vorming.

LOCATIE

Antwerpen (locatie weldra online)

De locatie komt weldra online en staat ook in de herinneringsmail
2000 Antwerpen

Routebeschrijving

View locations

Vragen

Contacteer Barbara Castermans (0473/222.152)

[email protected]

Meer contactgegevens

Sprekers