seminarie

Verzekeringsrecht in de praktijk: B.A. Onderneming, Beroepsaansprakelijkheidsverzekering, D&O–polissen

12 juni 2018 @ 14:00 - 22:00

Edegem (Antwerpen)

Inschrijven Print sessie

Inleiding

"Verzekeringen" worden dikwijls beschouwd als vele kleine regels met grote gevolgen. In deze opleidingscyclus trachten we de achtergrond, de opbouw en samenhang van een aantal verzekeringspolissen weer te geven. Ook in deze sector zijn enorm veel veranderingen gebeurd en is de impact van het juridisch kader zelden vertaald naar de gevolgen op vlak van verzekeringstechnieken. Welke evoluties kennen de polissen? wat schuilt er achter een aantal woorden zoals bijvoorbeeld toevertrouwde goederen? welke logica gebruiken de verzekeraars in de benadering van deze polissen?

Programma

13u30
Registratie van de deelnemers en welkomstkoffie

14u00
Start van het namiddagprogramma (incl. koffiepauze)

Willy Vanduffel (ervaren docent verzekeringsmateries)

 • Gelijkenissen en verschilpunten tussen deze soorten polissen
 • Concrete en praktische toepassingen binnen deze contracten
 • Soort contracten: genoemde gevaren met filosofie van alle risico’s…
 • B.A. Onderneming: Indeling en gevolgen
 • Welke aansprakelijkheid wordt verzekerd? Hoe de polis begrijpen aan de hand van de soms beperkte omschrijving van de gedekte gevallen?
 • Wat met “speciale gevaren” binnen B.A. Onderneming: brand en ontploffingen…, milieuschade, burenhinder … (met bijzondere toepassing binnen het kader van aannemers en hun B.A. Ondernemingspolissen)

17u45
Einde van het namiddagprogramma en broodjesbuffet

18u30
Start van het avondprogramma (incl. koffiepauze)

Willy Vanduffel (ervaren docent verzekeringsmateries)

 • Met o.a. detailstudie van het verband tussen B.A. Onderneming en het verhaal van derden bij een brand, ontploffing…
 • Wat met onderaannemers, gehuurd personeel, gebruik van voertuigen, B.A. Opdrachtgever, …?
 • Toevertrouwde goederen: één vlag (?) met vele ladingen!?
 • B.A. Na levering inclusief Productenaansprakelijkheid: voorbeelden van dekking en vooral van uitsluitingen: toepassing van begrippen
 • Nieuwe tendensen: foutloze aansprakelijkheid ook verzekerd?
 • Kortom: welke zijn de zichtbare en “verborgen” geheimen in de polissen Aansprakelijkheid voor ondernemingen?

22u00
Einde van het avondprogramma

Prijs

 • Prijs: € 440 (excl. btw)

Hoe betalen?

Inschrijven

Erkenningen

OVB (juridisch): erkend voor 7 punten permanente vorming.

IGO: Het Instituut voor gerechtelijke opleiding neemt de inschrijvingskost van deze studiedag ten laste voor alle magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde die effectief deelnemen aan deze studiedag. Voor hen die zich inschreven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.

FSMA (500060A) - verzekeringen: Confocus is geaccrediteerd door FSMA. Deze opleiding is geaccrediteerd voor 6 opleidingspunten voor verzekeringstussenpersonen.

LOCATIE

Congrescentrum Ter Elst

Kattenbroek 1
2650 Edegem (Antwerpen)

Routebeschrijving

View locations

Vragen

Contacteer Barbara Castermans (0473/222.152)

barbara.castermans@confocus.be

Meer contactgegevens

Sprekers