Verzekeringsrecht in de praktijk: de wet Landverzekeringsovereenkomst, een stand van zaken

09 november 2018 @ 09:00 - 13:15

Gent

Inschrijven

Inleiding

"Verzekeringen" worden dikwijls beschouwd als vele kleine regels met grote gevolgen. In deze opleidingscyclus trachten we de achtergrond, de opbouw en samenhang van een aantal verzekeringspolissen weer te geven. Ook in deze sector zijn enorm veel veranderingen gebeurd en is de impact van het juridisch kader zelden vertaald naar de gevolgen op vlak van verzekeringstechnieken. Welke evoluties kennen de polissen? wat schuilt er achter een aantal woorden zoals bijvoorbeeld toevertrouwde goederen? welke logica gebruiken de verzekeraars in de benadering van deze polissen?

Programma

08u30
Registratie van de deelnemers en welkomstkoffie

09u00
Wetgeving met betrekking tot de landverzekeringsovereenkomst: een stand van zaken (incl. 15' koffiepauze)

Jacques Van Keirsbilck (Risk and Insurance coach). De docent heeft meer dan 35 jaar ervaring in verzekeringen, als consultant in het kader van grote makelaarskantoren en als risk manager van respectievelijk InBev en de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel. Op vandaag is hij nog altijd actief als risk en insurance consultant waarbij hij ondernemingen coacht op het vlak van risico-analyse en daarbij aansluitende verzekeringen.

De wettelijke regeling met betrekking tot de landverzekeringsovereenkomst maakt thans het voorwerp uit van deel 4 van de wet betreffende de verzekeringen. De regelgeving met betrekking tot de landverzekeringsovereenkomst zelf is ondertussen reeds meer dan twintig jaar oud. En toch blijft de interpretatie en de toepassing van een aantal artikels van deze wet nog altijd voor beroering zorgen. Tijdens deze opleiding bekijken wij de wet op de landverzekeringsovereenkomst niet vanuit een verzekeringstechnische, maar wel vanuit een juridische bril. De aandacht gaat daarbij naar deze artikels die nog altijd vragen oproepen. Wij belichten de meest recente standpunten van rechtsleer en rechtspraak in deze materies. Maar we kijken evenzeer met een kritische bril naar de polisvoorwaarden die op vandaag op de verzekeringsmarkt in deze materies gebruikt worden. Deze opleiding richt zich dan ook in het bijzonder tot advocaten, verzekeringsjuristen of bedrijfsjuristen die geregeld met verzekeringsmateries en meer in het bijzonder met de toepassing van de wetgeving op de landverzekeringsovereenkomst geconfronteerd worden.

  • Mededelingsplicht bij het afsluiten van het verzekeringscontract en in de loop van het bestaan ervan: wat moet medegedeeld worden volgens de wet? Hoever reikt deze verplichting? Welke juridische vragen rijzen daarbij?
  • Geheel of gedeeltelijk verval van het recht op de verzekeringsprestatie: Hoe wordt artikel 65 VW door de rechtspraak geïnterpreteerd en toegepast?
  • Verlies of behoud van de waarborg bij opzettelijk veroorzaakte schade? En bij zware fout? Wat is de huidige stand van zaken in de rechtspraak?
  • De subrogatievordering: een veelvoud aan juridische maar soms ook tegenstrijdige standpunten.
  • Artikel 142 VW – De problematiek van “de gelding van de waarborg in de tijd” van de aansprakelijkheidsverzekeringen: nog altijd heel veel juridische vraagtekens.
  • Al dan niet tegenstelbaarheid van een exceptie, nietigheid of verval van recht in het kader van de aansprakelijkheidsverzekering. Hoe zit de regeling juridisch in elkaar? Wat is de link met de uitoefening van het eigen recht van de benadeelde en de verhaalsvordering van de verzekeraar?

13u15
Einde van de opleiding en mogelijkheid tot vraagstelling

Prijs

  • Prijs: € 220 (excl. btw)

Hoe betalen?

Inschrijven

Erkenningen

FSMA (500060A) - verzekeringen: Confocus is geaccrediteerd door FSMA. Deze opleiding is geaccrediteerd voor 3 opleidingspunten voor verzekeringstussenpersonen.

OVB (juridisch): erkenning in aanvraag.

IGO: erkenning in aanvraag.

Locatie

Gent (locatie volgt)


9000 Gent

Routebeschrijving

Vragen

Contacteer Barbara Castermans (0473/222.152)

barbara.castermans@confocus.be

Meer contactgegevens

Sprekers

Pin It on Pinterest

Share This