seminarie

TAXATIELEER / Waardebepaling van vastgoed: DEEL 1 | de economie van de vastgoedmarkt | het begrip ‘marktwaarde’ | inleiding in het vastgoedrekenen | waarderingsmethoden in de praktijk

28 février 2019 @ 09:00 - 18:00

Berchem (Antwerpen)

Inscrivez-vous Imprimer session

Introduction

Deze dagopleiding is het 1ste deel van een tweedaagse opleiding. De volledige opleiding omvat:

  • "de economie van de vastgoedmarkt | het begrip ‘marktwaarde’ | inleiding in het vastgoedrekenen | waarderingsmethoden in de praktijk" (1 volledige dag)
  • "vastgoedrekenen voor schatters-experten | opzoeken en analyseren van marktgegevens | de waardering van een onroerend goed toegepast in een casus" (1 volledige dag)

Het waarderen, schatten of taxeren van de marktwaarde van vastgoed is een multidisciplinaire specialiteit die in Vlaanderen vaak wordt uitgeoefend door een vastgoedmakelaar, een landmeter-expert of een vastgoed-expert. Vastgoedactoren zoals notarissen, projectontwikkelaars, juristen, lokale besturen, boekhouders en accounts zullen vaak op het resultaat van een schatting een beslissing dienen te nemen. Bijvoorbeeld het kopen of verkopen van een onroerend goed, of het opmaken van een belastingaangifte. Deze dagopleiding omvat een inleiding tot het waarderen van vastgoed waarin de fundamentele schattingsbeginselen worden besproken en geïllustreerd met voorbeelden.

In deze dagopleiding worden onderstaande thema's besproken:
• de economie van de vastgoedmarkt
• het begrip ‘marktwaarde’
• inleiding in het vastgoedrekenen
• waarderingsmethoden in de praktijk

Aan vastgoedactoren wordt een inzicht gegeven over hoe een waardering tot stand komt, zodat men over een instrumentarium beschikt om een schattingsrapport beter te beoordeeld en te becommentariëren.  Na deze dagopleiding weet u welke relevante vragen te stellen aan de schatter-expert, en kan u hem of haar uitdagen.

Voor beroepsprofessionals die schattingen produceren, is de opleiding geschikt als opfrissing of opstap tot het 2e deel van de opleiding "vastgoedrekenen voor schatters-experten | opzoeken en analyseren van marktgegevens | de waardering van een onroerend goed toegepast in een casus" die doorgaat op:

Programme

08u30
Registratie van de deelnemers en welkomstkoffie

09u00
De economie van de vastgoedmarkt

De marktfactoren die de prijsvorming van vastgoed bepalen worden besproken en geïllustreerd met voorbeelden. Komen aan bod:
• de utiliteit en het marginaal grensnut
• het principe van vraag en aanbod
• de kenmerken van een vastgoedmarkt
• de vastgoedcycli
• de optimale aanwending
• …

10u00
Het begrip "marktwaarde"

Het begrip marktwaarde staat centraal in de waarderingspraktijk. Internationaal is er een definitie bepaald voor het begrip. Deze definitie wordt ontleed en we stellen ons de vraag wat onder marktwaarde dient begrepen te worden.

10u30
Koffiepauze

10u45
Inleiding in het vastgoedrekenen

Bij het toepassen van een waarderingsmethode moeten we gaan rekenen. Een aantal rekenregels die voorkomen in de financiële rekenkunde en die relevant zijn voor het waarderen van vastgoed worden toegelicht en geïllustreerd in Excel:
• intrestberekening
• verdiscontering van de tijdswaarde (actuele waarde, netto actuele waarde en interne opbrengstvoet)
• soorten rendementen (BAR, NAR, prime yield, all-risks yield, initial yield, yield on ERV, all-risks yield, equivalente yield en prime yield)

12u45
Lunch

13u45
Waarderingsmethoden in de praktijk: de comparatieve benadering of marktvergelijking

De courante schattingsmethodieken worden behandeld waarbij wordt nagegaan op welke manieren we de marktwaarde kunnen bepalen. De verschillende schattingsmethodes kunnen in grote lijnen ingedeeld worden in drie benaderingsmogelijkheden: de comparatieve benadering of marktvergelijking, de inkomstenbenadering en de kostenbenadering. Een aantal schattingsmethodieken gebaseerd op deze drie benaderingen worden toegelicht aan de hand van een casus. In het eerste deel van de namiddag komt de comparatieve benadering of marktvergelijking aan bod.

15u00
Koffiepauze

15u15
Waarderingsmethoden in de praktijk: de inkomstenbenadering en de kostenbenadering

In het tweede deel van de namiddag komen de inkomstenbenadering en de kostenbenadering aan bod.

18u00
Einde van de studiedag

Prix

  • Prix: € 500 (HTVA)

Comment payer?

Inscrivez-vous

Accréditations

BIBF-IBR: accréditation à concurrence de 8 uur de formation.

IAB (B0574/2018-09): accréditation à concurrence de 8 uur de formation.

Inschrijven voor een opleiding die NOG NIET WERD ERKEND/GEACCREDITEERD? Schrijf in ‘onder voorbehoud’: (1) Noteer in het opmerkingenveld “Inschrijving onder voorbehoud van erkenning/accreditatie” | (2) Van zodra wij bericht ontvangen van de erkenningscommissie, brengen wij u IN ELK GEVAL persoonlijk op de hoogte | (3) Als de opleiding NIET wordt erkend/geaccrediteerd, heeft u de mogelijkheid om uw inschrijving kosteloos te annuleren | (4) Als de opleiding WEL wordt erkend/geaccrediteerd (wat bijna altijd het geval is), blijft uw inschrijving behouden

Nationale Kamer van Notarissen: accréditation à concurrence de 7,5 uren de formation.

BIV: accréditation à concurrence de 8 uur de formation.

Landmeters-experten: Confocus is een door de Federale Raad van landmeters-experten erkende organisator. Deze opleiding is erkend voor 4 uur in het kader van de permanente vorming voor de landmeters-experten (volgens art. 9 Reglement permanente vorming) of voor het aantal BIV-uren, mits erkenning van deze opleiding door het BIV (volgens art. 3 Reglement permanente vorming)

Endroit

Bluepoint Antwerpen (ALM Berchem)

Filip Williotstraat 9
2600 Berchem (Antwerpen)

Voir les directions

View locations

Questions?

Posez votre question à Barbara Castermans (0473/222.152)

barbara.castermans@confocus.be

Plus de données de contact

Orateurs