seminarie

TAXATIELEER / Waardebepaling van vastgoed: DEEL 2 | vastgoedrekenen voor schatters-experten | opzoeken en analyseren van marktgegevens | de waardering van een onroerend goed toegepast in een casus

07 juin 2019 @ 09:00 - 18:00

Borgerhout (Antwerpen)

Inscrivez-vous Imprimer session

Introduction

Deze dagopleiding is het 2de deel van een tweedaagse opleiding. De volledige opleiding omvat:

  • "de economie van de vastgoedmarkt | het begrip ‘marktwaarde’ | inleiding in het vastgoedrekenen | waarderingsmethoden in de praktijk" (1 volledige dag)
  • "vastgoedrekenen voor schatters-experten | opzoeken en analyseren van marktgegevens | de waardering van een onroerend goed toegepast in een casus" (1 volledige dag)

Deel 2 van de opleiding omvat drie topics:
• vastgoedrekenen voor schatters-experten
• opzoeken en analyseren van marktgegevens
• de waardering van een onroerend goed toegepast in een casus

De opleiding is geschikt voor beroepsprofessionals die schattingen produceren en eventueel de dagopleiding deel 1 ("de economie van de vastgoedmarkt | het begrip ‘marktwaarde’ | inleiding in het vastgoedrekenen | waarderingsmethoden in de praktijk") hebben gevolgd. In de opleiding wordt gebruik gemaakt van de webapplicatie ImmoParse: www.immoparse.be. Deze applicatie is ontwikkeld voor schatters-experten die marktinformatie zoeken en schattingsopdrachten rapporteren. Als deelnemer ontvang je een gratis weekabonnement om de webapplicatie te gebruiken tijdens de opleiding. Voor het volgen van de opleiding wordt aangeraden uw laptop bij de hand te hebben met Microsoft Excel (versie Office 365).

De 1ste dag van deze tweedaagse opleiding "de economie van de vastgoedmarkt | het begrip ‘marktwaarde’ | inleiding in het vastgoedrekenen | waarderingsmethoden in de praktijk" gaat door op onderstaande data:

Programme

08u30
Registratie van de deelnemers en welkomstkoffie

09u00
Vastgoedrekenen voor schatters-experten

Bij het toepassen van een waarderingsmethode moeten we gaan rekenen. De wiskunde in de opleiding wordt beperkt tot deze die relevant is voor het waarderen van vastgoed. Een aantal rekenregels die voorkomen in de statistiek en de financiële rekenkunde worden door middel van het uitvoeren van oefeningen in Excel aangeleerd:
• centrum- en spreidingsmaten, kansrekening en enkelvoudige lineaire regressie
• intrestberekening
• verdiscontering van de tijdswaarde (actuele waarde, netto actuele waarde en interne opbrengstvoet)
• soorten rendementen (BAR, NAR, prime yield, all-risks yield, initial yield, yield on ERV, equivalente yield en prime yield)

De oefeningen vinden hun toepassing in de waardering van vastgoed om marktgegevens te analyseren.

10u30
Koffiepauze

10u45
Opzoeken en analyseren van marktgegevens

De marktvergelijking, de inkomstenbenadering en de kostenbenadering zijn de drie uitgangspunten om de marktwaarde van vastgoed te bepalen. Ongeacht de toegepaste benadering, zal de schatter-expert zijn waardering dienen te baseren op marktgegevens, ook wel ‘market evidence’ genoemd. Komen aan bod:
• het verzamelen van marktgegevens (o.a. marktrapporten, vastgoedindexen, jaarverslagen van GVV’s en ImmoParse);
• het analyseren van een vergelijkingspunt
• het berekenen van soorten rendementen uit een vergelijkingspunt.

12u15
Lunch

13u15
Casus: de waardering van een onroerend goed

Met de kennis van het vastgoedrekenen en de marktanalyse, wordt gezamenlijk met de cursisten een onroerend goed gewaardeerd op basis van de vergelijkende methode, de kapitalisatiemethode en de vervangingswaarde methode.
Met behulp van de webapplicatie ImmoParse worden de resultaten van de schatting verwerkt tot een schattingsrapport die opgeleverd kan worden aan de cliënt.

18u00
Einde van de opleiding

Prix

  • Prix: € 500 (HTVA)

Comment payer?

Inscrivez-vous

Accréditations

BIBF-IBR: accréditation à concurrence de 8 uur de formation.

IAB (B0574/2018-09): accréditation à concurrence de 8 uur de formation.

Inschrijven voor een opleiding die NOG NIET WERD ERKEND/GEACCREDITEERD? Schrijf in ‘onder voorbehoud’: (1) Noteer in het opmerkingenveld “Inschrijving onder voorbehoud van erkenning/accreditatie” | (2) Van zodra wij bericht ontvangen van de erkenningscommissie, brengen wij u IN ELK GEVAL persoonlijk op de hoogte | (3) Als de opleiding NIET wordt erkend/geaccrediteerd, heeft u de mogelijkheid om uw inschrijving kosteloos te annuleren | (4) Als de opleiding WEL wordt erkend/geaccrediteerd (wat bijna altijd het geval is), blijft uw inschrijving behouden

Nationale Kamer van Notarissen: accréditation à concurrence de 7,5 uren de formation.

BIV: accréditation à concurrence de 8 uur de formation.

Landmeters-experten: Confocus is een door de Federale Raad van landmeters-experten erkende organisator. Deze opleiding is erkend voor 4 uur in het kader van de permanente vorming voor de landmeters-experten (volgens art. 9 Reglement permanente vorming) of voor het aantal BIV-uren, mits erkenning van deze opleiding door het BIV (volgens art. 3 Reglement permanente vorming)

Endroit

Van der Valk Hotel Antwerpen

Luitenant Lippenslaan 66
2140 Borgerhout (Antwerpen)

Voir les directions

View locations

Questions?

Posez votre question à Barbara Castermans (0473/222.152)

barbara.castermans@confocus.be

Plus de données de contact

Orateurs