Watertoets en waterschade: een praktijkoverzicht van preventie, oorzaak en gevolg

20 September 2018 @ 13:00 - 17:15

Gent

Inschrijven

Programma

12u30
Registratie van de deelnemers en broodjesbuffet

13u00
Start van de opleiding (incl. 15' koffiepauze)

Kurt Becue (Zaakvoerder Becue Expertises bvba)

Ondanks het belang van water voor mens en natuur, hebben we onze natuurlijke watersystemen lange tijd verwaarloosd. De functies van water staan vandaag zwaar onder druk als gevolg van de bevolkingsgroei, de overconsumptie en de invloed van de klimaatverandering. Om onze watervoorraden veilig te stellen en schade door wateroverlast te voorkomen, werden de regels aangescherpt. Het decreet Integraal Waterbeleid van 18 juli 2013, gewijzigd door het decreet van 19 juli 2013, vormt het juridisch kader voor het integraal waterbeleid in Vlaanderen. De watertoets is een instrument om de schadelijke effecten op het watersysteem in kaart te brengen. De toets geeft informatie over signaalgebieden en toont overstromings- en watertoetskaarten. De link met de pesticidentoets evalueert of een ontwerp op een efficiënte manier pesticidenvrij te beheren is.

Bij waterschade komen verschillende wetten, decreten, besluiten en richtlijnen in beeld. Iedere vorm van water die niet tot de ‘natuurlijke’ waters kan gerekend worden, valt buiten de toepassing van artikel 640 B.W. Een ernstige verstoring van de waterhuishouding met gevolgschade kan aanleiding geven tot verbreking van de pachtovereenkomst in het licht van artikel 29 van de pachtwet. De rampenschadewet van 12 juli 1976 voorziet in een financiële vergoeding voor waterschade die rechtstreeks het gevolg is van uitzonderlijke en overvloedige regenval. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van wettelijke bepalingen die betrekking hebben op waterschade. Voor toepassing van de foutaansprakelijkheid op basis van artikel 1382-1383 B.W. moet de schade het gevolg zijn van een fout en moet er een oorzakelijk verband zijn tussen de waterschade en de fout. Het is meestal geen sinecure om dit oorzakelijk verband te bewijzen.

17u15
Einde van de opleiding en mogelijkheid tot vraagstelling

Prijs

  • Prijs: € 220 (excl. btw)

Hoe betalen?

Inschrijven

Erkenningen

OVB (juridisch): erkenning in aanvraag.

Orde van Architecten: erkenning in aanvraag.

BIV: erkenning in aanvraag.

Landmeters-experten: Confocus is een door de Federale Raad van landmeters-experten erkende organisator. Deze opleiding is erkend voor 2 uur in het kader van de permanente vorming voor de landmeters-experten (volgens art. 9 Reglement permanente vorming) of voor het aantal BIV-uren, mits erkenning van deze opleiding door het BIV (volgens art. 3 Reglement permanente vorming)

FSMA (500060A) - verzekeringen: Confocus is geaccrediteerd door FSMA. Deze opleiding is geaccrediteerd voor 3 opleidingspunten voor verzekeringstussenpersonen.

FSMA (500060B) - banken: Confocus is geaccrediteerd door FSMA. Deze opleiding is geaccrediteerd voor 3 opleidingspunten voor bank- en beleggingsdiensten.

Locatie

Gent (locatie volgt)


9000 Gent

Routebeschrijving

Vragen

Contacteer Barbara Castermans (0473/222.152)

barbara.castermans@confocus.be

Meer contactgegevens

Sprekers

Pin It on Pinterest

Share This